Mest mobildata med iPhone 5

Men ikke når det gjelder opplasting.

Mest mobildata med iPhone 5
Brukerne av Apple iPhone 5 laster i gjennomsnitt ned mest data via mobilnettet. På de neste plassene kommer brukere av HTC Sensation XL og Samsung Galaxy S III.

Arioso, et selskap som blant annet tilbyr analyseverktøy til mobiloperatører, kom i går med en rapport om hvilke mobilenheter som skaper mest trafikk i mobilnettene. Den konkrete undersøkelsen er basert på trafikken hos en ledende, europeiske mobiloperatør, men trendene skal være de samme også i andre deler av verden.

I undersøkelsen er ikke de nøyaktige datamengdene oppgitt. I stedet er mobildatatrafikken fra iPhone 3G brukt som målestokk.

Undersøkelsen omfatter 125 ulike enheter med støtte for mobilnett. Dette omfatter både smartmobiler, nettbrett og mobilmodemer. Modemene er i en klasse for seg når det gjelder mengden av datatrafikk de skaper over mobilnettene. Men også bruken av mobildata fra smartmobiler er sterkt voksende.

Den smartmobilen som brukes mest til å laste ned data via mobilnettet, er iPhone 5. De som benytter denne mobilen, laster i gjennomsnitt ned fire ganger så mye som dem som bruker iPhone 3G, og 50 prosent mer enn brukerne av iPhone 4S.

I en tabell som er gjengitt av FierceWiress, går det fram at HTC Sensation XL og Samsung Galaxy S III ligger temmelig jevnt på de to neste plassene. Brukerne av disse laster ned mer enn tre ganger så mye via mobilnettet som det brukerne av iPhone 3G gjør.

Tabellen viser klart at desto nye utgave av iPhone eller Galaxy S brukerne har, jo mer laster de ned via mobilnettet.

Når det gjelder opplasting via mobilnettet, kommer iPhone 5 ikke høyere enn en tredjeplass. Brukerne av Galaxy S III laster opp mest data, nesten fire ganger så mye som iPhone 3G-brukerne. På andreplass ligger «phableten» Samsung Galaxy Note 2.

Nettbrett som iPad og Galaxy Tab ligger et stykke de nevnte smartmobilene når det gjelder bruk av mobildata. Årsaken antas å være at slike enheter i større grad enn smartmobilene benyttes på steder hvor WLAN er tilgjengelig. Nettbrett uten støtte for mobildata er ikke med i undersøkelsen. Av de registrerte nettbrettene, er det Galaxy Tab 2 10.1 som genererer mest nedstrømstrafikk, mens iPad 2 leder blant nettbrettene når det gjelder oppstrømstrafikk.

En mulig svakhet ved undersøkelsen er at den ifølge InfoWorld bare er basert på trafikk over en periode på 24 timer. Til gjengjeld er det registrert minst tusen brukere av hver av de 125 enhetene undersøkelsen dekker. I alt skal det dreie seg om mer enn en million enheter. Det er ikke oppgitt hvilken dato undersøkelsen ble gjennomført, men fordi iPhone 5 er med, må det har vært i slutten av september eller senere.

Les mer om: