Metallfilm skal stoppe WLAN-avlytting

Britiske GlassLock selger et produkt som kan hindre at blant annet WLAN-signaler blir tilgjengelige på utsiden av bygninger.

Britiske GlassLock selger et produkt som kan hindre at blant annet WLAN-signaler blir tilgjengelige på utsiden av bygninger.

Trådløse nettverk er ikke like sikkert som vanlig nettverkskabel. Dette skyldes blant annet at uvedkommende kan få tilgang til signalene også på utsiden av bygninger. Særlig for bedrifter og styresmakter vil dette kunne være et problem, hvis uvedkommende ønsker å stjele informasjon. For selv om dataene som sendes over de trådløse nettverkene hos de fleste bedrifter vil være krypterte, er det mulig for ondsinnede som virkelig ønsker det, å skaffe seg tilgang.

Alternativet for bedrifter med frykt for industrispionasje, er ofte å la være å tilby WLAN-aksess.

Det britiske selskapet Glasslock har nå, ifølge News.com, fått godkjent en gjennomsiktig film av den britiske regjeringen. Filmen, som kalles SpyGuard, kan monteres utenpå eller inni vinduer og derfra blokkere forskjellige typer radiosignaler, inkludert de som benyttes av WLAN-teknologiene. Filmen skal ifølge daglig leder for GlassLock, John Hall, være utviklet av amerikanske National Security Agency.

Nå er det selvfølgelig ikke nok å bare blokkere signalene ved vinduene. Radiosignaler kan også gå gjennom mange typer vegger. Disse må da dekkes med et lag maling som inneholder de samme metallene som vindusfilmen.

Hall forteller til News.com at selskapet er nødt til å søke MI5 om tillatelse til å selge filmen i hvert enkelt tilfelle. Men det skal kun være kjente terrorister som ikke for lov til å montere den.

Til toppen