Metastandard for web-tjenester kunngjort

Web Services Interoperability Organization (WS-I) har kunngjort retningslinjer for å sikre at standarder for web-tjenester virker sammen.

Web Services Interoperability Organization (WS-I) har kunngjort retningslinjer for å sikre at standarder for web-tjenester virker sammen.

Retningslinjene til Web Services Interoperability Organization, kalt Basic Profile 1.0, og forkortet til WS-I BP 1.0, ble kunngjort på konferansen XML Web Services One. De gjelder standardene SOAP 1.1, WSDL 1.1, UDDI 2.0, XML 1.0 og XML Schema.

Til høsten skal retningslinjene suppleres av et verktøy som skal kunne sjekke om en web-tjeneste retter seg etter profilens spesifikasjoner.

– Basic Profile håndterer grunnleggende problemer knyttet til interoperabilitet mellom web-tjenester utviklet av ulike virksomheter, og med ulike verktøy, skriver den norske WS-I-representanten, daglig leder Jon Øyvind Eriksen i Kantega, i en e-post til digi.no – Denne lanseringen er et viktig steg for å gjøre det enkelt å integrere ulike IT-systemer. Etableringen av Basic Profile som offisielt akseptert plattform for Web services, gjør at organisasjonen nå kan gå videre med standarder for sikkerhet.

Sammen med IBM, Microsoft, Sun, Fujitsu, Oracle og SAP, er Kantega blant de 25 første selskapene som slutter seg til retningslinjene. Kantega sier de vil komme med en BP 1.0-kompatibel løsning for digital identitet, baserte på BankID, de norske bankenes felles PKI-infrastruktur. De vil også legge BP til grunn for kundeprosjekter hvor web-tjenester brukes til systemintegrasjon.

– WS-Is arbeid har allerede håndtert rundt 200 kjente interoperabilitetsproblemer knyttet til bruk av standardene SOAP, WSDL, UDDI og XML Schema. Derfor forventer jeg at Basic Profile vil redusere kompleksiteten og kostnadene ved å bruke Web services - både til integrasjon av systemer internt i virksomheter, og på tvers mellom ulike virksomheter, skriver Eriksen.

Til toppen