Meteorologisk kjøper 80-prosessors Linux-klynge

Meteorologisk institutt tyr til IBM for en ny 80-prosessors Linux-klynge.

Meteorologisk institutt tyr til IBM for en ny 80-prosessors Linux-klynge.

Linux-klyngen til Meteorologisk institutt bygges opp av 40 servere av typen IBM e1350, hver med to prosessorer av typen AMD Opteron. Den samlede teoretiske ytelsen er beregnet til 320 gigaflops. For et halvt år siden hadde en slik maskin seilt inn blant verdens 500 kraftigste tungregnesystemer. Med dagens rivende utvikling, må man ha godt over 400 gigaflops for å henge med på den lista.

    Les også:

Den nye klyngen skal brukes til simulering. I en pressemelding beskrives oppgaven som tredelt:

  • Daglige varsler om luftforurensning i enkelte norske kommuner
  • Utprøving av nye metoder og modeller for operasjonell varsling og beredskap
  • Forskning på områder som meteorologi, oseanografi, klimaendringer og langtransport av forurensing

Instituttet viser til Opteron-prosessorens evne til å operer i en blanding av 32 biters og 64 biters modus som en del av begrunnelsen for at IBM-maskinen ble valgt.

IT-direktør Roar Skålin sier til digi.no at instituttet hittil har brukt de store SGI-maskinene ved NTNU i Trondheim, delvis avlastet av en mindre Linux-klynge som ble anskaffet i 2000.

– Den nye IBM-maskinen skal ta over for den lille klyngen. Vi har testet kodene våre, så vi vet litt om hvordan dette vil gå. Erfaringene våre vil bli brukt ved vurderinger av liknende anskaffelser i Norge, sier Skålin.

Maskinen til Meteorologisk blir den første av sitt slag i en offentlig institusjon i Norge.

Til toppen