Metropol TV med egen jobbmarkedsplass

Formidlingstjenesten JobMatch Norge har inngått en partneravtale med Metropol TV, som innebærer at Metropol lanserer sin egen jobbmarkedsplass - på Internett.

Formidlingstjenesten JobMatch Norge har inngått en partneravtale med Metropol TV, som innebærer at Metropol lanserer sin egen jobbmarkedsplass - på Internett.

Konvergensen i mediebildet og det økende kravet til interaktivitet, gjør at utviklingen i mediene går hurtig.

Avtalen mellom JobMatch og Metropol TV er et signal om at begge aktørene ønsker å være med i dette kappløpet. Det første skrittet er Metropols inntreden i det sterkt voksende markedet for arbeidsformidling via Internett.

En svært viktig del av JobMatch-konseptet bygger på samarbeidet mellom elektroniske og trykte medier, med aviser og større organisasjoner som aktive partnere.

JobMatch forventer at tre-fire nye mediepartnere vil komme på nett, som aktive samarbeidspartnere med egne jobbmarkedsplasser, i nær fremtid.

- Vi har inngått en mengde partneravtaler. Jo flere partnere vi har, desto raskere får vi markedsandeler. Partnersamarbeidet gir økt trafikk til JobMatch sin database. Tankegangen vår er basert på et fellesskap. Alle aktørene bruker samme database, konsept og teknologi. Dette mener vi er en smart måte å posisjonere seg på i det raskt voksende markedet, sier en fornøyd daglig leder i JobMatch, Terje Rustad, til digi.no.

- Fremtiden vil medføre større sammensmelting av ulike medium og mer fleksible mediebedrifter. Utviklingen vil kreve en mer helhetlig og konstant aktivitet fra de ulike mediene. Samarbeidet med JobMatch er en flott mulighet til å profilere oss gjennom andre medier, og er ett av flere satsingsområder vi synes det er naturlig å satse på, sier Pål Gladsø, markeds -og informasjonssjef i Metropol TV, i en pressemelding.

Til toppen