Metrowerks bygger bro for Apple

Metrowerks har gjennom en nylig inngått avtale med Apple forpliktet seg til å utviklet et verktøy som gjør det mulig for utviklere å konvertere Mac OS programvare til det nye Rhapsody OSet.

Metrowerks har gjennom en nylig inngått avtale med Apple forpliktet seg til å utviklet et verktøy som gjør det mulig for utviklere å konvertere Mac OS programvare til det nye Rhapsody OSet.

Code Warrior Latitude blir navnet på det nye konverteringsprogrammet fra Metrowerks som som i løpet av neste halvår skal gjøre det mulig å kjøre dagens Apple-programmer på det forestående Rhapsody operativsystemet.

Utgangspunktet til Metrowerks var oppkjøpet av innholdet i selskapet The Latitude Group, der selskapet fikk tilgang på et konverteringsbibliotek som transformerte Mac applikasjoner til å kjøre på Unix systemer. Metrowerks videretvikler nå denne programvaren til også å kunne konvertere programvare til Rhapsody.

Programvaren vil være unik, i det at man slipper å skrive om koden. Ideen til Apple er å gjøre overgangen til det nye operativsystemet økonomisk hensiktsmessig for utviklerselskaper. Programvaren skal etter planen være klar i løpet av 1997.

Til toppen