Mettet marked skriker etter nye tjenester

Nye tjenester må til for at ikke mobilmarkedet skal stagnere, heter det i en analyse fra Norsk Telecom.

Nye tjenester må til for at ikke mobilmarkedet skal stagnere, heter det i en analyse fra Norsk Telecom.

Det er få viktige produktnyheter på mobilfronten til neste år. 2005 vil ha mest fokus på dataoverføringstjenester i forhold til innføring av EDGE og UMTS, spår telekomanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Norsk Telecom har offentliggjort TeleInfo Mobil, en fyldig rapport om det norske mobilmarkedet med videre framtidsutsikter.

Rapporten viser at det finnes i alt 43 UMTS-nett i Europa i dag. Norge har per dato null brukere, men Telenor har lenge forespeilet at UMTS-nettet skal være klart før jul, og NetCom har lovet sitt til første kvartal neste år.

I Sverige og Danmark er det mobiloperatøren 3 som driver UMTS-utviklingen framover og den svenske mobiltelebransjen (MTB) tillegger 3G som årsak til det store salgsløftet av mobiltelefoner i Sverige.

Aarønæs mener den største utfordringen blir å utvikle tjenester på det nye nettet som kan tilpasses det store publikum.

Han oppfordrer å søke jobber innen 3G-produktutvikling for det er her de spennende jobbene kommer til å være.

Her er noen av hovedpunktene i rapporten:

  • Mobilmarkedet er nå tilnærmet fullt ut mettet, og konkurransen går i første rekke på pris. Nye lavprisaktører har sett dagens lys i løpet av 2004.
  • Den totale kundemassen er på om lag 4,3 millioner kunder, og ventes å være stabil de neste 12 til 18 måneder. I disse tallene ligger det i overkant av en halv million passive kontantkortkunder, slik at det reelle antall brukere trolig ligger på rundt 3,8 millioner.
  • De nye aktørene introduserer også abonnementstyper som gjør at grensen mellom kontantkort og abonnement blir mer utydelig. Med liten eller ingen faktisk vekst, og flere aktører i markedet, forventes økt kiving om kundene.
  • Trafikken ventes å øke, med langsom generell vekst i mobilbruk, forsterket av en viss prisfall.
  • Den største utfordringen for aktører i mobilbransjen er trusselen eller mulighetene knyttet til et fallende prisnivå, og smitteeffekten av dette inn mot de etablerte aktørene.
  • Norsk Telecom forventer en flat verdiutvikling fra 2003 og frem til 2005. Høyere bruk vil ikke oppveie lavere priser. Totalmarkedsverdien blir stående på 15 milliarder kroner i både 2004 og 2005.
  • Nye aktører ligger klart lavere i pris, og det er tregheten i sluttbrukermarkedet som gjør at kundene ikke strømmer til dem i større grad. Per tredje kvartal 2004 har lavpristilbyderne 550.000 abonnenter og kontantkortbrukere. Fram til desember 2005 vil dette tallet øke til rundt 700.000.

Hele rapporten kan kjøpes fra nettstedet til Norsk Telecom. Prisen er 27.500 kroner eks mva.

Til toppen