Meyer forventer motstand mot IT-plan

Moderniseringsminister Morten A. Meyer regner med å møte motstand i embetsverket, men er optimist.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer regner med å møte motstand i embetsverket, men er optimist.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer har siden utnevnelsen sin i sommer utløst dramatiske endringer i IT-regimet til offentlig sektor. 1. juli skal staten åpne Min Side, en portal som slår sammen nettsidene til en lang rekke funksjoner med et felles system. Meningen brukerne skal få servert tilpasset informasjon og tjenester, for eksempel innkalling til EU-kontroll av bilen.

I tillegg skal Meyer samle IT-avdelingene hvert departement har til en felles IT-funksjon. Dette betyr oppsigelser, medgir Meyer.

Mange norske bransjetopper digi.no har snakket med mener Meyer allerede har gjort mer på enn hva alle hans forgjengere har gjort til sammen. Meyer er inneforstått med at han kjører hardt. Det uttrykker han klart når digi.no traff han under et møte i departementet på fredag.

Meyer mener at offentlig etater hittil har fokusert på å bygge sine egne IT-systemer og har tenkt for snevert. "Siloer" er utrykket han bruker om disse tradisjonelle, lukkede IT-systemene.

- Siloene skal brytes ned til den enkeltes kostnad. Det ville vært rart om vi ikke møtte motstand. Det blir noen tøffe fighter og noen krevende diskusjoner, men dette har jeg stor tro på at vi skal løse, forteller Meyer.

Meyers metode er ikke brede massemøter med de IT-ansatte i offentlig sektor. Han legger heller ikke frem krav om moderniseringsplaner fra de forskjellige etatene.

Meyer har i stedet personlige en-til-en-møter med etatsleder – både i vanlig kontortid og sammen med frokost, for eksempel med sjefen i Skatteetaten og Rikstrygdeverket. Strategivalget er åpenbart gjort i den tro at det i slike personlige møter er vanskeligere å si nei til Meyer.

- Jeg har fått med meg etatslederne, for de ser sine ansvar og ønsker gevinster i egen sektor, forteller Meyer.

Ministeren har også fått fart på kommunene.

- Vi har også et konstruktivt med Kommunenes Sentralforbund og vi møter mye entusiasme, forteller Meyer. Men det er logistikkmessig tungt å jobbe sammen med over 400 kommuner.

Meyer forteller at han derfor har en annen strategi.

- Vi må begynne med mest ivrige kommunene og hjelpe disse å digitalisere seg. Vi leter litt etter disse pioneer-kommunene nå, forteller Meyer.

Under møtet gjentar Meyer løfte om å lansere MinSide-portalen 1. juli.

- Vi har det travelt, men vi skal rekke det. Jeg vil lansere 1. juli med det som er ferdig uansett. Målet er å åpne med en tjeneste som er så bra at du kommer tilbake etter første besøket, påpeker Meyer.

Men Min Side er et langt prosjekt – Meyer ser for seg at man er i mål om først 3-4 år. Det store spørsmålet er derfor om Meyer og Høyre blir med i neste regjering etter stortingsvalget til høsten.

Til toppen