Meyer lover superprosjekt til mini-pris

Statens ambisiøse borgerportal får bare åtte millioner kroner. Morten A. Meyer forklarer her hvordan han likevel skal få lansert 1. juli.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 har regjeringen med moderniseringsminister Morten Andreas Meyer satt av penger til å bygge den høyt profilerte borgerportalen.

Planen ble lansert av Meyer etter modellen fra lignende portaler i blant annet England og Canada. Meningen er at hver innbygger skal få en nettside som samler og viser de offentlige tjenestetilbud som er relevant for akkurat han eller henne. Meyer har lovet at portalen som altså får over fire millioner brukere skulle være på luften allerede til neste sommer.

Dette virker optimistisk selv for en basisversjon av portalen, mener bransjeforeningen IKT-Norge. For departementet har bare satt av åtte millioner kroner til «prosjektgjennomføringen» med portalen i 2005. Til sammenligning planlegger regjeringen for eksempel et nytt nasjonalt vognkort og førerkortregister til å koste 250 millioner kroner.

– Meyer har gått ut med klare målsetninger om IT-samordning, noe som er svært gledelig.

Men med bare åtte millioner kroner er vi redd for at portalen ikke kommer på lufta neste år, sier

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff til digi.no.

digi.no tok kontakt med moderniseringsministeren og fikk en forklaring på det lave budsjettet og en gjennomgang av planene fremover.

– Jeg er veldig tilfreds med budsjettsituasjonen og er trygg på at digitale signaturer og portalen kan realiseres innefor disse rammene, sier Meyer til digi.no.

Meyer forklarer at i tillegg til de åtte millioner kronene har han en pott på 30 millioner kroner for en generell modernisering. Det samme har Nærings- og handelsminister Børge Brende og de to skal slå sammen sine budsjetter.

– Disse pengene går rett til gjennomføring. Utredningen av prosjektet gjøres av departementets egen stab og krever ikke egne midler, påpeker Meyer.

I tillegg vil mesteparten av utviklingen og tilpasningen gjøres av de statlige etatene og kommunene.

– Jeg har løpende dialog med publikumstjenester i stat og kommune for å få disse til å bygge opp om Min Side-satsningen. Selve portalen skal litt enkelt sagt bli en lenkesamling, forteller Meyer.

Men dette er å underselge mulighetene. Meyer røper flere konkrete detaljer om hva som vil komme.

– Når du logger deg på med din digitale ID vil du blant annet få en elektronisk postkasse og påminnelser om for eksempel EU-kontroll, at det er på tide å søke om barnehageplass eller at passet ditt snart går ut, forteller Meyer til digi.no.

Han oppsummere med å love en lansering 1. juli.

– Noen tjenester er nok ikke på plass, enten fordi de ikke eksisterer eller ikke er integrert mot Min Side. Det kan også være juss eller personvern som vi ikke har fått løst. Jeg er trygg på at førsteversjonen vil fremstå som en veldig attraktiv tjeneste for brukerne og at den vil stimulere til videre aktivitet i offentlig sektor, sier ministeren.

Meyer forteller at mye skal være gjort til jul.

– Vi kartlegger nå systematisk alle digitale tjenester i offentlig sektor. I tillegg ser vi på hva som er gjort i utlandet. Jeg skal til både England og Danmark snart for å studere deres portaler. Omfanget av Min Side-prosjektet skal være klart med jul, forteller Meyer.

Han forteller at departementet ikke planlegger en egen statlig digital ID til alle i Norge slik mange andre land har gjort. I stedet skal systemet la folk bruke blant annet Bank ID som nå kommer på nye bankkort.

– Jeg har ikke noe tro på et borgerkort. Ikke nok folk vil skaffe seg et borgerkort som bare gir adgang til offentlige tjenester, påpeker moderniseringsministeren. – Folk skal kunne logge seg på med digitale ID-er de allerede har fra kommersielle aktører.

digi.no spør til slutt IT-ministeren om portalen ikke er et første skritt i en større sentralisering av alle små og store IT-avdelingene i offentlig sektor. Ministeren begynner først litt forsiktig og påpeker at fokus vil ligge på åpne arkitekturer som forenkler integrasjon og gjenbruk. Men når digi.no presisere spørsmålet, blir Meyer ganske konkret.

– Om noen år vil offentlig sektor bruke 14 milliarder kroner i året til IT. Jeg ville ikke gjort jobben min hvis jeg ikke stilte spørsmål om effektiviteten i dette. Jeg ser at dette er kontroversielt, men det er nødvendig, sier Meyer til digi.no.

    Les også:

Les mer om: