Meyer ser på ny standard for digital ID

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vurderer nå nye nasjonale standarder for digitale sertifikater.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega har tidligere uttalt til digi.no at en avgjørende suksessfaktor for å få borgerportalen på plass, er å ta stilling til utvalgte standarder.

    Les også:

I dag besøker moderniseringsminister Morten Andreas Meyer Kantega nettopp for å se på PKI-løsningen, som hevdes å være det første IT-produktet som støtter den nye nasjonale standarden for digitale sertifikater.

I kommunesektoren har Kantega allerede fått en sterk posisjon, med de store bykommunene Trondheim og Stavanger som kunder.

Standarden skal sikre at sikkerhetsløsninger kan fungere sammen på tvers av nasjonale PKI-leverandører som BankID og Buypass.

Dette betyr at statlige etater, kommuner og private selskaper allerede i dag kan anskaffe en løsning for digital signatur i på sine nettsteder, uten å risikere at sikkerhetsløsningen mangler kompatibilitet med kommende sertifikatstandarder.

Kantega Secure Core 1.5 (SEID) gir portaler og andre nettsteder en enhetlig måte å integrere de ulike sikkerhetsløsninger som følger SEID-standarden. Produktet presenterer sertifikatene for nettstedene i henhold til SEID-profilen, og gjør de nødvendige tilpasningene av informasjonsstrukturen for sertifikater som ennå ikke er tilpasset SEID, for eksempel dagens versjoner av BankID og Buypass.

Støtten for sertifikatprofilen er bygget inn i en separat integrasjonsmodul (SEID Connector), som vil bli oppgradert løpende etter hvert som sertifikatstandardene utvikler seg som svar på nye krav fra det offentlige og privat sektor.

– Fremtidige versjoner vil bygge inn støtte for nye krav etter hvert som de blir fastsatt av myndighetene, forteller Gunnar Nordseth, avdelingsleder for Digital Identitet i Kantega.

Til toppen