Meyer ser på ny standard for digital ID

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vurderer nå nye nasjonale standarder for digitale sertifikater.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vurderer nå nye nasjonale standarder for digitale sertifikater.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega har tidligere uttalt til digi.no at en avgjørende suksessfaktor for å få borgerportalen på plass, er å ta stilling til utvalgte standarder.

    Les også:

I dag besøker moderniseringsminister Morten Andreas Meyer Kantega nettopp for å se på PKI-løsningen, som hevdes å være det første IT-produktet som støtter den nye nasjonale standarden for digitale sertifikater.

I kommunesektoren har Kantega allerede fått en sterk posisjon, med de store bykommunene Trondheim og Stavanger som kunder.

Standarden skal sikre at sikkerhetsløsninger kan fungere sammen på tvers av nasjonale PKI-leverandører som BankID og Buypass.

Dette betyr at statlige etater, kommuner og private selskaper allerede i dag kan anskaffe en løsning for digital signatur i på sine nettsteder, uten å risikere at sikkerhetsløsningen mangler kompatibilitet med kommende sertifikatstandarder.

Kantega Secure Core 1.5 (SEID) gir portaler og andre nettsteder en enhetlig måte å integrere de ulike sikkerhetsløsninger som følger SEID-standarden. Produktet presenterer sertifikatene for nettstedene i henhold til SEID-profilen, og gjør de nødvendige tilpasningene av informasjonsstrukturen for sertifikater som ennå ikke er tilpasset SEID, for eksempel dagens versjoner av BankID og Buypass.

Støtten for sertifikatprofilen er bygget inn i en separat integrasjonsmodul (SEID Connector), som vil bli oppgradert løpende etter hvert som sertifikatstandardene utvikler seg som svar på nye krav fra det offentlige og privat sektor.

– Fremtidige versjoner vil bygge inn støtte for nye krav etter hvert som de blir fastsatt av myndighetene, forteller Gunnar Nordseth, avdelingsleder for Digital Identitet i Kantega.

Til toppen