Meyer setter frister for økt IT-bruk

I den nye eNorge-planen setter Morten A. Meyer aggressive frister for hvordan IT-systemene skal endre offentlig sektor.

I den nye eNorge-planen setter Morten A. Meyer aggressive frister for hvordan IT-systemene skal endre offentlig sektor.

Under en pressekonferanse i dag morges la moderniseringsminister Morten A. Meyer frem den nye eNorge-planen for offentlig IT-strategi 2006-2009. Planene er et brudd med tidligere eNorge-planer, for her settes det frister og prosentmål.

Samtidig la Meyer frem en ny samling IT-statistikk. Meningen, sa han under pressekonferansen, var at man skal vite nå-situasjonen og kunne måle senere.

Det har vært flere lekkasjer om planen, både i digi.no og i VG. Men Meyer overrasket nok mange med en plan med veldig mange tidsfrister og tall-mål for hvordan IT skal brukes for å forekle både innbyggernes hverdag og offentlig sektor selv.

    Les også:

Her er de viktigste punktene i eNorge-planen:

- IT-ferdighet skal bli én av fem grunnleggende ferdighet på alle skolenivåer, og ferdighetene skal måles. IT skal inn som et støtteelement i alle typer undervisning.

- Innen utgangen av 2009 skal alle relevante offentlige tjenester mot innbyggerne bli tilgjengelige på nett.

- Innen utgangen av 2007 skal all kommunikasjon for innbyggerne med det offentlige kunne skje elektronisk - for de som ønsker det. Man skal også kunne svare med elektronisk utfylte skjema, noe som vil føre til store besparelser.

Disse besparelsene skal hentes ut. Stillinger skal flyttes fra byråkrati for eksempel behandling av pasienter, det fikk digi.no som svar når vi spurte om effektiviseringen ville føre til nedbemanninger.

For nå skal staten innføre return-on-investment-analysene som privat sektor er blitt så glade i, men Meyer understreker at alt ikke kan måles i penger.

- I løpet av 2009 skal minst 75 prosent av alle offentlig virksomhet oppgi eller kunne dokumentere at digitaliseringsprosjekter har bidratt til omlegging og forenkling av arbeidsrutiner.

- Regjeringen skal utvikle metoder og verktøy for målrettet gevinstrealisering i statlige virksomheter. Gode samfunnsøkonomiske analyser skal ligge til grunn før store IT-prosjekter igangsettes.

Meyer lovet også:

- Innen utgangen av 2009 skal all ikke-sensitiv kommunikasjon innen det offentlige skje elektronisk. Internt i departementene er fristen 2007.

- All innrapportering for næringslivet til det offentlige skal kunne skje elektronisk fra 2008

Meyer startet pressekonferansen med å adresserer et konflikttema: Hva skjer med eldre, funksjonshemmede og folk som ikke snakker/leser norsk?

I løpet av 2007 skal det være etablert ordninger som sikrer at alle som ikke selv har tilgang til Internett, har tilbud om å utføre tjenester på nettet i sitt nærmiljø. Helt konkret hvor Internett-stasjoner skal settes opp, kom ikke Meyer inn på.

- Innen utgangen av 2008 skal det bli enklere tilgang til offentlige data med gratis tilgjengelighet som hovedprinsipp.

- Innen utgangen av 2009 skal offentlige virksomheter ha lagt til rette for elektronisk uthenting av egen personinformasjon på en enkel og sikker måte.

Til toppen