Meyer setter krav til IT-investeringer

Moderniseringsminister Morten A. Meyer krever større gevinster av IT-investeringer fra det offentlige.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer krever større gevinster av IT-investeringer fra det offentlige.

Meyer vil ha mer handling og mindre snakk, og har etablert et koordineringsorgan for IKT i offentlig forvaltning.

Målet er å få større gevinster ut av investerte IT-investeringer, skriver Finansavisen.

Offentlig sektor utgjør vel 40 prosent av årlige IT-investeringer i Norge.

Ett av tiltakene er økt fokus på standardiseringen og maksimal gjenbruk av IT-løsninger på tvers av offentlig sektor. Det skal nå etableres en felles teknologistandard som alle offentlige virksomheter må følge.

Koordineringsorganet er et direkte resultat av det nedslående resultatet fra rapporten «Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor», som avdekket et dårlig IT-samarbeid i offentlig sektor.

Toppsjefer fra Kommunenes Sentralforbund, Skattedirektoratet, Trygdeetaten og Brønnøysundregistrene vil være representert i det nye organet.

PKI (Public key infrastructure) vil være en viktig aktivitet for koordinering. Det foreligger nå en endelig kravspesifikasjon som kan få fart på digitalisering av offentlige tjenester.

Til toppen