MI med multimedia-studium

De mest populære studiene ved Merkantilt Institutt er for tiden webdesign, Mac og reklame/e-handel. Nå utvikler skolen også et eget multimediastudium som vil være en alternativ påbyggingsvei for disse studiene til neste år.

De mest populære studiene ved Merkantilt Institutt er for tiden webdesign, Mac og reklame/e-handel. Nå utvikler skolen også et eget multimediastudium som vil være en alternativ påbyggingsvei for disse studiene til neste år.

Blant Merkantilt Institutts mange utdanningsmuligheter er det tre studier/halvårskurs som har skilt seg ut som spesielt populære; Mac, web og reklame.

- Det ligger jo litt i tiden også, sier avdelingsleder ved MI, Frode Rønning, til digitoday.no.

Skolen gir seg ikke ut for å skulle lære studentene "alt om" reklame, e-handel, web-design eller Mac-design (desktop publishing) i løpet av ett eller to halvår.

- Vi har ikke tid til å gå i dybden. Dette er korte yrkesrettede utdanninger med mulighet for å kombinere fag og sette sammen egne moduler, uttaler Rønning og legger til at det for mange ofte kan være like bra å komme seg ut i arbeidelivet fort for å lære av arbeidserfaring, som det er å ta lange utdfanninger.

- Men man får ikke "sjæfsjobben" etter ett års utdanning, sier han.

Undervisningstiden er 260 timer i løpet av et halvårskurs, og Rønning understreker at det i tillegg kreves mye egenundervisning fra elevene.

I fjor ble e-handel for første gang en del av pensumet til reklamestudentene ved MI. Etter jul vil e-handel bli en del av markedsføringsutdanningen også.

Grunnen til at det satses på e-handel i disse to retningene, er ifølge Rønning at Internett og e-handelsløsninger er blitt en viktig reklame- og markedsføringskanal.

- Målet er å gi studentene et innblikk i hvordan e-handel forandrer måten å drive salg av produkter og tjenester på. Studentene skal få kjennskap til begreper, prosesser og problemstillinger knyttet til e-handel, og undervisningen fokuserer i stor grad på de utfordringene reklame- og markedsføringsbransjen står overfor med utgangspunkt i design, nye virkemidler og teknologi, heter det i en pressemelding fra MI.

MI er eid av NKS, som tilbyr et eget vekttallskurs i e-handel. Dette kurset kan du lese mer om her: Fem vekttall for shopping på nett.

- Etter hvert vil samarbeidet mellom MI og NKS bli tettere på dette feltet, sier Rønning til digitoday.no.

MI jobber nå med et eget multimediastudium, som ifølge Rønning blir en alternativ påbyggingsvei å gå etter å ha tatt Mac, design eller web.

- Det er en gruppe som jobber med å utvikle dette studiet nå. Senere vil vi søke KUF om godkjennelse. Jeg regner med at selve kurset blir klart slik at vi kanskje kan presentere det til neste høst, sier Rønning.

Men mer om hva studiet konkret vil inneholde kan han ikke si noe om enå.

Til toppen