Michael Dell går av

Tjue år etter å ha startet verdens største PC-selskap, overlater nå Michael Dell styringen til sin nestekommanderende.

Tjue år etter å ha startet verdens største PC-selskap, overlater nå Michael Dell styringen til sin nestekommanderende.

Michael Dell vil i dag forlate sjefstolen i selskapet han grunnla som student i mars 1984.

Nestkommanderende i selskapet, president Kevin Rollins, vil nå overta rollen som CEO. Dette skiftet skjer helt uten dramatikk, og er en del av en plan som ble offentliggjort allerede i mars i år.

Rollins tar over sjefstillingen på et tidspunkt hvor det går godt for Dell, og ifølge News.com anses forfremmelsen som en belønning for Rollins’ tjenester fra da han ble hyret inn som ekstern konsulent tidlig på 90-tallet. Det anses også som en signal om at Dell ønsker mer av det samme.

Mer om Kevin Rollins og sjefbyttet i Dell finnes i denne artikkelen.

Til toppen