Michael Dell imponert av eNorge

Michael Dell har fått en skissemessig innføring i eNorge-prosjekt. - Andre land kunne lært mye av dette, sier han.

Michael Dell har fått en skissemessig innføring i eNorge-prosjekt. - Andre land kunne lært mye av dette, sier han.

Gründer og bedriftsleder Michael Dell ser på rask nettaksess som en nøkkelfaktor i IT-utviklingen framover, og trekker fram eNorge-prosjektet som positivt eksempel.

- Jeg har bare fått en skissemessig innføring og kan ikke kommentere detaljene. Ut fra det jeg fikk høre, må jeg si at jeg er imponert. Visse andre land, uten å nevne dem, kunne lært mye av dette, sa han på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Dell legger til at også betydningen av entreprenørskap ble nevnt da han fikk en uformell innføring i eNorge.

Ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og handelsdepartementet bekrefter overfor digitoday.no at han benyttet anledningen i forbindelse med et uformelt samvær etter Dells foredrag for næringslivstopper og andre viktige personer torsdag formiddag, til å gi Dell en kort innføring i eNorge-planen.

- Dell får eNorge 3.0 engelsk språkdrakt ettersendt, sier Parr. - Planen skal for øvrig også publiseres på flere språk. Det var oppmuntrende å høre hans positive reaksjon. For meg var det først og fremst viktig å knytte kontakt med en betydningsfull person i den internasjonale IT-bransjen.

Parr sa at han blant annet forhørte seg om hva som kunne få Dell til å etablere forskningsrettet virksomhet i Norge.

- Svaret var randbetingelsene, bekrefter Parr.

Til toppen