Microsoft advarer mot bruk av åpne standarder

Microsoft advarer mot bruk av åpne standader i sitt innspill til regjeringens nye IKT-politikk.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har klart uttalt at regjeringen ønsker bruk av åpen standarder og åpen kildekode. I sommer inviterte hun rundt 90 aktører, både private og offentlige til å gi innspill til regjeringens framtidige IKT-politikk.

- Vi vil takke for invitasjonen og er svært positive til departementets åpne måte å involvere eksterne aktører i IKT-markedet på, svarer administrerende direktør Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge høflig i sitt høringsinnspill til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

I høringsinnspillet anmoder Microsoft departementet til å se nærmere på interoperabilitet, offentlig innkjøpspolitikk, konkurranse og innovasjon, i tillegg til IKT-sikkerhet og digital kompetanse.

Her er hva Microsoft skriver:

«Vi er positive til utvikling og bruk av åpne standarder, noe vi også har gitt uttrykk for til departementet tidligere, men er mer opptatt av regjeringens overordnede mål, som er økt interoperabilitet. Åpne standarder er som kjent kun en av flere måter å oppnå interoperabilitet på,» skriver Microsoft.

I tillegg til åpne standarder, kan interoperabilitet også oppnås gjennom bruk av industristandarder (stabile standarder som støttes av mange leverandører, men ofte eiet av en leverandør, slik som Adobes PDF-format) eller ikke-standardiserte grensesnitt (typisk i forbindelse med en innovativ, ny funksjonalitet hvor det ikke eksisterte en standard da løsningen ble laget).

På mange områder vil man se at det faktisk ikke eksisterer åpne standarder i utstrakt bruk, og da kan valg på tvers av industristandarder ofte gjøre det vanskelig å få til interoperabilitet, skriver Microsoft.

I tillegg vil det kunne virke kostnadsdrivende. Å gjøre krav til støtte for åpne standarder obligatorisk for alle løsninger i offentlig sektor vil etter vår oppfatning, kunne føre til en situasjon ikke ulik resultatet av forsøket på å standardisere offentlig e-postsystem i 1994.

Vi antar at offentlig sektor er bedre tjent med et mer fleksibelt forhold til bruk av ulike standarder.

Et absolutt krav til åpne standarder vil bremse den teknologiske utviklingen, fordi et stort offentlig marked vil bli mindre mottagelig for innovasjon. Det tar ofte mange år å utvikle åpne standarder, advarer Microsoft i sitt brev til Røys.

Microsoft advarer mot at krav til åpne standarder vil bli dyrere:

«Vi har grunn til å tro at funksjonalitetskrav vil kunne bli langt dyrere og langt saktere løst. Nesten alle anskaffelser av IKT-løsninger vil inneholde elementer av åpne standarder, industristandarder og ikke-standardiserte grensesnitt idag. Dette vil også være tilfelle i fremtiden. Spørsmålet er hvor mye av hvert av disse elementene som er optimalt.

Med fokus på interoperabilitet, blir spørsmålet hvordan departementet kan bidra til å legge til rette for ulike måter å oppnå samvirke mellom ulike systemer og på den måten stimulere til konkurranse mellom leverandører og til innovasjon som gir kostnadseffektive løsninger.»

Til toppen