BEDRIFTSTEKNOLOGI

Microsoft anker avslag mot Lessig-protest

Microsoft vil at ankeinstansen skal avvise selve opprettelsen av en "special master". Argumentasjonen er nå prinsipiell, og bygger ikke bare på at Lessig er forutinntatt mot Microsoft.

Eirik Rossen
19. jan. 1998 - 12:50

Microsofts første protest bygget på en granskning av "offentlige" dokumenter rundt jusprofessor ved Harvard, Lawrence Lessig, som dommer i saken mellom Microsoft og USAs justisdepartement, Thomas Penfield Jackson, har utnevnt til "special master". Det innebærer at Lessig skal gjennomgå alle sider ved saken og avgi en betenkning til dommeren innen 31. mai. Ordningen gir Lessig stor innflytelse på den videre håndteringen av saken i retten.

Microsoft fant blant annet fram til en e-post-utveksling mellom Lessig og hans jurist-kolleger i Netscape, der Lessig uttrykte sin frustrasjon over problemer med Internet Explorer på sin Mac. Microsoft argumenterte at dette avslørte en forutinntatt anti-Microsoft holdning hos Lessig, og ba dommeren fjerne ham fra stillingen som "special master".

I forrige uke svarte dommer Jackson kontant og avvisende på denne protesten. Han pekte på at Microsofts anklage mot Lessig bygget på trivielle forhold og at den følgelig kunne oppfattes som injurierende. Han sa han lot være å ty til mottrekk fordi anklagene ikke var framsatt under ed.

Nå har Microsoft levert en mer formell anke som skal behandles av en egen instans. Her heter det at Jacksons avgjørelse om å beholde Lessig "effektivt delegerer ansvaret (for å høre saken) til en privatperson (i stedet for en føderal dommer), og strider derfor med de grunnleggende prinsippene i amerikansk rettslære." Det står også at Microsoft påføres "ubotelig skade" av å måtte forholde seg til Lessig. Microsoft ber om at ankeinstansen griper inn og straks avskjærer Lessig fra videre arbeid med saken.

Ifølge Bloomberg News kan ankeinstansen bare gi Microsoft medhold dersom en finner at dommer Jackson har handlet uforstandig ved å utnevne Lessig. Antitrust-advokat Ron Katz sier til nyhetstjenesten at anken vanskelig kan vinne fram, og at følgen heller blir å irritere Jackson. Katz og jurister sitert i andre medier mener Microsoft hadde et poeng når selskapet beskrev Lessig som forutinntatt.

Ankeinstansen består av tre dommere som ifølge News.Com kan være tilbøyelige til å opptre sympatisk overfor Microsoft. Alle tre skal være kjente konservative skeptikere til offentlig innblanding i det frie næringslivet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.