Microsoft anker Java-dom

Microsoft vil anke kjennelsen som pålegger selskapet å rette seg etter Suns definisjon av Java.

Kjennelsen falt 17. november, og påla Microsoft å rette seg etter Suns definisjon av Java innen 90 dager. Kjennelsen var av typen "preliminary injunction". Det innebærer at en anke ikke fritar Microsoft for plikten til å etterkomme påbudet. På den andre siden innebærer ikke kjennelsen at Sun har fått endelig medhold i krangelen med Microsoft over Java.

Microsoft har sagt at selskapet vil rette seg etter kjennelsen. Det begrunner anken med at kjennelsen er feil. Microsoft mener å ha holdt seg til betingelsene i Java-lisensen, og vil at påbudet om å rette seg etter Suns Java-definisjon, slik den fortoner seg i dag, må oppheves så snart som mulig.

Som følge av kjennelsen har Microsoft laget en ny utgave av sin Java virtuell maskin for Windows som det påstår retter seg etter påbudet. Nettleseren Internet Explorer for Mac og Unix leveres nå uten Java virtuell maskin.

;