Microsoft anker Java-påbud i Windows

Microsoft ber en ankeinstans øyeblikkelig oppheve et rettslig påbud om å integrere Java i Windows.

Microsoft ber en ankeinstans øyeblikkelig oppheve et rettslig påbud om å integrere Java i Windows.

Microsofts anke var ventet av dommeren som påla selskapet å integrere Java i Windows. Dommer Frederick Motz hadde på forhånd utsatt iverksettelsen av påbudet i 14 dager for å gi rom for anken.

Les også:

Microsoft krever at anken behandles som hastesak.


Selskapet mener at påbudt Java i Windows er et ekstremt tiltak som vil påføre Microsoft og Windows stor skade, og avviser at manglende Java i Windows påfører Sun umiddelbar og uopprettelig skade, slik dommer Motz vil ha det til.

Til toppen