Microsoft åpner for å selge seg ut av Corel

Microsoft har gjort unna nødvendige formaliteter for å selge sine Corel-aksjer. Forventet pris er mindre enn halvparten av det Microsoft betalte for aksjene i fjor høst.

Microsoft har gjort unna nødvendige formaliteter for å selge sine Corel-aksjer. Forventet pris er mindre enn halvparten av det Microsoft betalte for aksjene i fjor høst.

Ifølge den kanadiske nyhetstjenesten Nationalpost.com, har Microsoft varslet den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) at den vil registrere sine Corel-aksjer til salg, enten samlet eller stykkevis. Prisen som er oppgitt, 2,56 amerikanske dollar per aksje, svarer til en samlet pris på 61,5 millioner dollar. Microsoft reddet Corel fra konkurs i oktober i fjor gjennom en investering på 135 millioner dollar.

Det er naturlig å knytte Microsofts antatte ønske om å selge seg ut av Corel, til den pågående etterforskningen om mulige brudd på antitrustlovene som redningsaksjonen utløste i både USA og Canada. Den kanadiske etterforskningen startet allerede i oktober, mens den amerikanske ble først kjent ganske nylig.

Den store monopolsaken i Washington har bidratt til å gjøre Microsoft langt mindre kranglevoren enn tidligere. Selskapet har nylig inngått forlik med Sun og Bristol. Et mulig salg av Corel føyer seg inn i et mønster der Microsoft prøver å unngå ytterligere etterforskning og juridisk strid. Føler Microsoft seg truet av etterforskningen, vil det nå være fort gjort å unngå ubehageligheter ved å dumpe hele eller deler av Corel.


En talsperson for Microsoft benekter overfor Nationalpost.com at varslet til SEC må oppfattes som et utslag av selskapets sedvanlige forsiktighet i håndteringen av strategiske investeringer. Det kan ikke trekkes en konklusjon om hva Microsoft akter å gjøre, verken i den ene retningen eller den andre, heter det.

En talsperson for Corel sier at varslet til SEC er en oppfølging av Microsofts investering i oktober, og at den ikke kan oppfattes som en reaksjon på hendelser utenfra.

Til toppen