Microsoft åpner opp webidentifisering

Microsoft vil gjøre selskapets CardSpace-løsning tilgjengelig for alle nettsteder.

Microsoft åpner opp webidentifisering

Microsoft vil gjøre selskapets CardSpace-løsning tilgjengelig for alle nettsteder.

Som en del av .NET Framework 3.0, som er inkludert i Windows Vista og tilgjengelig for Windows XP og Server 2003, har Microsoft innført et identifiseringsrammeverk som selskapet kaller Windows Cardspace. Dette er en løsning som skal gjøre det mulig for brukeren å identifisere seg overfor ulike tjenester uten å måtte logge seg på med brukernavn og passord hver gang.

CardSpace var tidligere kjent under kodenavnet InfoCard og bygger på protokollstakken for Web Services (WS-*). Systemet består av tre parter - tjenesten brukeren vil benytte, klienten brukeren benytter og en identitetstilbyder, som foretar autentiseringen av brukeren og oppbevarer de dataene brukeren er villig til å gjøre tilgjengelige for tjenesten.

Microsoft annonserte denne uken at selskapet skal starte fire nye åpen kildekodeprosjekter som skal hjelpe webutviklere med å implementere støtte for informasjonskortene som er den primære mekanismen for representasjon av brukeridentiteter i identitetssystemet. Disse prosjektene vil implementere programvare for å spesifisere nettstedets sikkerhetspolicy og akseptere informasjonskort i Java for Sun Java System Web Servers eller Apache Tomcat eller IBMs WebSphere Application Server, samt Ruby on Railsog PHP for Apache HTTP Server.

Det fjerde prosjektet vil implementere et C-bibliotek som skal kunne brukes generisk av ethvert nettsted eller tjeneste.

Prosjektene vil legges ut på Sourceforge og Rubyforge, i tillegg til Microsofts eget Codeplex-nettsted. Foreløpig er Java- og Ruby-prosjektene tilgjengelige.

    Les også:

Selv om selve CardSpace ikke er åpen kildekode, er det mulig for andre leverandører å lage sine egne, CardSpace-kompatible identitetsvelgere. Eksempler på dette er Eclipses Higgins-prosjekt og Novells Bandit. Disse vil kunne gjøre CardSpace-støtten tilgjengelig for brukere av andre operativsystemer enn Windows. De støtter i tillegg andre lignene identifiseringssystemer, som OpenID.

Et tillegg som gir CardSpace-støtte til Firefox, finnes her, mens en løsning for Safari finnes her, men begge er på et tidlig stadium i utviklingen. Det er blitt annonsert at Firefox 3 vil få innebygd støtte for CardSpace.

Det er mulig å teste CardSpace-innlogging blant annet på denne siden.

Til toppen