Microsoft averterer etter Linux- og Solaris-eksperter

Microsofts nettsted tilbyr fire jobber med stikkord "Linux" og seksten med stikkord "Solaris". Om noen av dem heter det at de er "nøkkelstillinger" med "høy synlighet" både eksternt og internt.

Microsofts nettsted tilbyr fire jobber med stikkord "Linux" og seksten med stikkord "Solaris". Om noen av dem heter det at de er "nøkkelstillinger" med "høy synlighet" både eksternt og internt.

En av de ledige Linux-stillingene er en "product manager" hvor hovedansvaret omfatter å utvikle og sette ut i livet Microsofts Linux-strategi. Det krever "konkurransemessig teknisk analyse av operativsystemet Linux" og påfølgende ansvar for å koordinere Linux-arbeidet internt og skolere Microsofts selgere om Linux. Derfor er dette en "nøkkelstilling innen Microsoft med svært høy synlighet, både innenfor og utenfor selskapet".

En stilling som krever både Linux- og Solaris-kompetanse, beskrives også som "product manager", men i tillegg kommer ansvar for "forbindelser til presse og analytikere" og "konkurransemessig fokus". Jobben her går ut på å utvikle "nøkkelbudskap, temaer og strategisk tenking rundt tre viktige områder for konkurransemessig fokus: Sun, Novell og Linux". Den som får jobben blir Microsofts talsperson for et gitt område. Kravene er strenge, blant annet til ekspertise innen Solaris og Sun maskinvare, og/eller Novell og katalogtjenesten NDS, og/eller Linux.

Stillingene som svarer til søkeordet "Solaris" avslører at Microsoft blant annet søker etter en som kan bli "Microsofts ekspert på operativsystem og teknologi fra Sun Microsystems og hvordan de står i forhold til Microsoft". En annen avslører Microsofts behov for ytterligere ekspertise til å utvikle Internet Explorer for Unix.

Emmett Plant, redaktør i Linux Today, skriver i en artikkel datert lørdag 11. desember at han fikk elektronisk post fra en avsender som kalte seg "Bill Gates", til jobb-seksjonen i Linux Today. Annonsen gjaldt den første "product manager"-jobben sitert ovenfor, den med "høy synlighet". Plant trodde først det dreide seg om en spøk, og overførte den til en intern diskusjonsliste kalt "I love morning humor". Hans medarbeidere ba ham for sikkerhets skyld sjekke om annonsen kunne være autentisk.

Og det var den...

Til toppen