Microsoft avtalte samarbeid med Unesco

Samarbeidet skal fremme bruken av IT i utviklingsland.

Microsoft har undertegnet en avtale med FN-organisasjonen Unesco. Avtalen innebærer at Unesco vil støtte Microsofts Local Language Program, som tar sikte på å øke tallet på språk for selskapets produkter. Programmet innebærer samarbeid mellom Microsoft og lokale regjeringer og høyskoler.

Avtalen innebærer også at Unesco støtter Microsofts arbeid for å sirkulere brukt IT-utstyr til utviklingsland.

På sin side skal Microsoft støtte opp om Unescos arbeid for undervisningsplaner i IT og skolering av lærere. Det skal opprettes et teknologisenter i Nord-Afrika rettet mot IT og ungdom. Partene vil også diskutere mulige programmer i andre verdensdeler.

Les mer om: