Microsoft avviser Napoleon- og gangsterbeskyldninger

Dommer Thomas Penfield Jackson sier Bill Gates ser på seg selv som en Napoleon, og sammenlikner Microsoft-ledelsen med gjengmedlemmer. Microsoft slår hard tilbake.

Dommer Thomas Penfield Jackson sier Bill Gates ser på seg selv som en Napoleon, og sammenlikner Microsoft-ledelsen med gjengmedlemmer. Microsoft slår hard tilbake.

Det går for seg i kampen mellom Microsoft Corporation og det amerikanske justisdepartement. I fjor ble gigantselskapet dømt til å spille seg opp i to deler, for å hindre monopoltilstander i markedet.
Få hele oversikten: Microsoft-saken

Nå har Bill Gates & Co. fått ny næring i kampen mot dommeren i rettssaken, Thomas Penfield Jackson. I et intervju som nylig ble publisert i det amerikanske magasinet The New Yorker, skal nemlig Jackson ha uttalt seg partisk i Microsofts disfavør.

New York Times skriver at Microsoft har sendt et brev til amerikanske styresmakter hvor de mener at Jackson har uttalt seg partisk. I intervjuet hadde Jackson uttalt at Bill Gates så på seg selv og selskapet på en "napoleansk" måte, og sammenlignet toppsjefene i Microsoft med gjengmedlemmer.

Microsoft har anket dommen om at selskapet skal splittes i to, men mange mener at de ikke har rare sjansene i rettsapparatet. En advokat sier til New York Times at Microsoft håper på at dommeren i ankesaken vil legge til side dommen til Jackson, på grunn av kommentarer han har kommet med i noen intervjuer.

Andre mener at Jackson har trådt langt over grensen da han idet hele tatt snakket med journalister om denne saken, overhodet.

Anken skal avgjøres etter en høring 26. og 27. februar.

Til toppen