Microsoft-basert meldingsapplikasjon for bedrifter

Siemens har lansert en integrert meldings- og samarbeidsapplikasjon for bedrifter, basert på Microsofts nye Greenwich-plattform.

Siemens presenterte sin nye integrerte meldings- og samarbeidsapplikasjon OpenScape på et arrangement i London i går. OpenScape bygger på den nye Microsoft-plattformen for lynmeldinger, kjent under navnet Greenwich.

    Les også:

OpenScape benytter seg av Greenwich for å tilby hjelpemidler som ikke er nye, men som hittil har krevd forholdsvis store investeringer fra leverandører som divine og IBM Lotus. OpenScape krever Windows Server 2003, Microsofts katalogtjeneste Active Directory og gruppevareserveren Exchange 2000.

Funksjonaliteten i OpenScape dreier seg hovedsakelig om å gjøre det lettere å komme i kontakt med kollegaer og partnere, og å sette opp videokonferanser og andre samarbeidsformer over et nettverk. En egen liste gjør det mulig å se nøyaktig hvordan folk kan kontaktes i øyeblikket, og klikke på ikoner for å opprette kontakt over telefon, lynmelder, e-post eller mobiltelefon, alt etter situasjonen og preferansene som brukeren selv har angitt.

Skal man samarbeide med andre om utforming av dokumenter, eller delta i gruppesamtaler eller videokonferanser, tilbyr OpenScape enkle metoder for innkalling og gjennomføring.

Blant annen funksjonalitet kan det nevnes evnen til å la brukere ringe inn til OpenScape for å få lest opp e-post.

At man alltid vet om og hvordan folk kan kontaktes, og at det er raskt og enkelt å dele dokumenter og opprette gruppesamtaler eller videokonferanser, vil ifølge Siemens gjøre folk så mye mer effektive at man får igjen for investeringen på svært kort tid.

;