Microsoft: Bedre veiledning for IT-drift

Microsoft har opprettet et nettsted som skal vi bedre veiledning i drift av Windows-installasjoner, blant annet innen sikkerhetsoppgradering.

Microsoft har opprettet et nettsted som skal vi bedre veiledning i drift av Windows-installasjoner, blant annet innen sikkerhetsoppgradering.

På nettstedet Microsoft Solutions for Management tilbys IT-driftspersonale hjelpemidler og veiledning for å kombinere høy tjenestekvalitet, pålitelighet, tilgjengelighet og sikkerhet med lave kostnader.

I første omgang tilbys hjelpemidler og veiledning innen spesielt oppgradering, installasjon av applikasjoner, drift av Exchange, bruk av ActiveDirectory og analyse av driftsmiljøet.

Innen "patch management" vises det hvordan man skal bruke Systems Management Server og Software Update Services for effektiv installasjoner av fikser og servicepakker.

Innen driftsmiljøanalyse - "operations assessment" - gis det veiledning samtidig som det tilbys et gratis online verktøy for å finne fram til viktige hull og problemer.

Microsoft utfyller nettstedet med to nye kurstilbud relatert til "Microsoft Operations Framework" (MOF) som er det rammeverket Microsoft Solutions Management bygger på.

Til toppen