Microsoft ber EU inngå samme forlik som i USA

Et 102 siders dokument som Associated Press har fått tak i, viser blant annet at Microsoft ber EU-kommisjonen inngå samme forlik som justisdepartementet i USA.

Et 102 siders dokument som Associated Press har fått tak i, viser blant annet at Microsoft ber EU-kommisjonen inngå samme forlik som justisdepartementet i USA.

EUs prosess mot Microsoft foregår bak lukkede dører, slik at mediedekningen er avhengig av lekkasjer. Tidligere i høst fikk Wall Street Journal tak i EU-kommisjonens anklageskriv. Nå har Associated Press skaffet seg et forsvarsskriv fra Microsoft. Det er tidligere kjent at Microsoft har trukket seg fra en høring 20. og 21. desember der selskapet ville fått anledning til å prosedere sin sak, med den begrunnelsen at det heller ville forhandle fram et forlik. Den nyeste lekkasjen viser hva slags forlik Microsoft ønsker, og det forteller også mer om hvilke krefter som bidrar til kommisjonens forfølgelse av selskapet.

Microsoft ønsker et forlik med EU som følger mønsteret fra forliket med USAs justisdepartement og ni delstater. Selskapet har iverksatt tiltak for å rette seg etter forliksbetingelsene fra 16. desember i år, selv om det formelt trer i kraft når det er godkjent av dommeren, antakelig en gang i mars 2002.

EU er først og fremst opptatt av at integrering av Windows på henholdsvis klientsiden og tjenersiden, og klientsidens integrasjon av multimediaprogramvare, kan ha gitt Microsoft ulovlige konkurransefordeler. I skrivet innrømmer Microsoft at det er et spesielt funksjonelt samvirke mellom Windows-klienten og Windows-tjeneren. Selskapet mener betingelsene i monopolforliket i USA gjør det mulig for konkurrentene å bygge liknende funksjonalitet i sine systemer. Det peker på at svært mange bedrifter opererer heterogene nettverk der Windows-klienter betjenes av andre plattformer på serversiden, og advarer mot at det gjøres alt for enkelt for konkurrentene å klone funksjonalitet fra Windows. Microsoft mener USA-forliket har den korrekte balansen, og oppfordrer EU til å holde seg til tilsvarende betingelser.

Når det gjelder anklagene om integrering av multimediaapplikasjoner i operativsystemet, svarer Microsoft at dette er gjort av hensyn til forbrukerne, og advarer mot at antitrustbyråkrater skal regulere hvordan programvare skal settes sammen. USA-forlikets pålegg - etter Microsofts syn enestående - om konkurrenters innsyn i operativsystemets indre, burde være tilstrekkelig for å løse dette problemet, mener selskapet.

Det går fram av dokumentet at blant de som har klaget Microsoft inn til EU-kommisjonen er AOL Time Warner, IBM, Novell, Oracle og Sun.

Til toppen