Microsoft betaler Novell 3,4 milliarder

Bill Gates betaler seg ut av nok en potesiell rettssak. Denne gangen er det Novell som får fylt opp bankkontoen.

Bill Gates betaler seg ut av nok en potesiell rettssak. Denne gangen er det Novell som får fylt opp bankkontoen.

I rask orden har Microsoft betalt seg ut av en rekke kommende rettsaker , blant annet med Sun. Nå har selskapet inngått et overraskede og omfattende forlik med Novell.

Mange av sakene handler om hvordan Microsoft brukte sitt nesten-monopol på PCer til å presse inn andre produkter, blant annet Office og Internet Explorer.

Saken Microsoft nå får gravlagt er gammel - Novell hadde saksøkt Microsoft for hvordan selskapet med Microsoft NT og forskjellige forretningstaktikker presset Novell Netware ut av markedet på 90-tallet. Novells serveroperativsystem var markedleder fra tidlig på 90-tallet, men Novell hevdet at Microsoft brukte Windows på PCer til å favorisere Windows på server-nivå.

Microsoft og Novell har forhandlet om saken på bakrommet i lengre tid og nå får altså Novell en klekkelig betaling for å skrinlegge søksmålet, både i USA og overfor EU.

Novell får en engangsutbetaling på 536 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner.

Og det kan komme mer. For Microsoft har løst bare en av to saker med Novell. Novell hevder også at Microsoft misbrukte sin Windows-makt til å presse WordPerfect ut av markedet.

Til toppen