Microsoft blander seg inn i striden mellom SCO og Linux

Microsoft har lisensiert Unix-teknologi fra SCO. Det tolkes som en innblanding i SCOs angrep mot Linux og IBM, noe Microsoft benekter.

Microsoft har lisensiert Unix-teknologi fra SCO. Det tolkes som en innblanding i SCOs angrep mot Linux og IBM, noe Microsoft benekter.

Wall Street Journal skriver at Microsoft vil lisensiere Unix-patentene til SCO Group, samt kildekode. Hva det koster Microsoft, er ikke kjent. En tilsvarende avtale skal være inngått med en annen stor aktør. Hewlett-Packard har nektet å kommentere spekulasjon om at det kan dreie seg om dem.

Avtalen mellom SCO og Microsoft tolkes som en støtte til SCOs kampanje mot Linux, noe Microsoft avviser kategorisk. Det har tidligere gått rykter om at Microsoft på ett eller annet vist sto bak SCOs kampanje mot Linux, siden Microsoft har åpenbar interesse av å svekke Linux på bedriftsmarkedet.

SCO saksøkte IBM for en milliard dollar i mars i år. Påstanden var at Linux inneholder kode som SCO har opphavsrett til, og at IBM må holdes ansvarlig fordi de tjener stort på å selge servere med Linux. SCO truet med å trekke tilbake en lisensavtale IBM inngikk med AT&T for å kunne bruke AT&Ts Unix-kode i IBMs Unix-variant AIX. IBM erkjenner at SCO har overtatt AT&Ts rettigheter til Unix, men mener samtidig at SCO ikke har hjemmel for å trekke tilbake lisensavtalen. Påstanden om at Linux inneholder opphavsrettsbeskyttet kode er avvist kontant, ikke bare av IBM, men av hele Linux-fellesskapet.

    Les også:

SCO har selv trukket tilbake sin egen Linux, kalt OpenLinux, fra markedet. I fjor deltok SCO i opprettelsen av UnitedLinux. Hovedpartneren i denne alliansen, SuSE, sa før helgen at de ville fortsette å holde seg til alliansen, og at SCO ikke hadde informert dem om opphavsrettsproblemer knyttet til kildekoden i UnitedLinux som SCO og SuSE hadde utviklet i fellesskap, sammen med to andre Linux-distributører. SuSE sa de fant SCOs påstander i mediene "kuriøse".

Den største Linux-aktøren, Red Hat, deltar ikke i UnitedLinux, men har et nært forhold til IBM. Red Hat sier at heller ikke de har hatt samtaler med SCO om påstandene om brudd på opphavsretten. I likhet med SuSE, slår Red Hat fast at de ikke har gjort seg skyldig i noe slikt.

Forrige mandag sendte SCO brev til toppledelsen i 1500 store selskaper, alle Linux-brukere, med advarsel om at de vil kunne holdes ansvarlige for brudd på SCOs opphavsrett. SCO forklarte noen dager seinere at advarselen var utløst av juridiske hensyn, og at det ikke var deres hensyn å saksøke Linux-brukerne.

Analytikere som har prøvd å finne ut av rasjonaliteten bak SCOs handlinger, har uttalt til amerikansk og britisk presse at formålet ser ut til å være å oppmuntre et annet selskap til å ta over SCO.

Når det gjelder forholdet mellom SCO og Microsoft, bør man være klar over at SCO har tidligere erkjent at Microsoft har opphavsrett til vesentlige deler av SCOs Unix-kode. (Wall Street Journal nevner ikke dette momentet.) Forholdet går tilbake til en kontrakt som Microsoft undertegnet med AT&T i 1987, og som utløste en strid med SCO ti år seinere.

I 1987 hadde nemlig Microsoft en Unix-variant kalt Xenix som kjørte på Intel-drevne maskiner. AT&T og Microsoft ble enige om å utvikle en felles Xenix-kompatibel Unix for Intel-plattformen, for å unngå ytterligere fragmentering av Unix. Microsoft tok av seg utviklingen, og året etter ble selskapenes felles Unix kåret til "Årets produkt" av tidsskriftet UnixWorld. Det ble stipulert i kontrakten at produktet skulle videreutvikles av AT&T, at Xenix skulle trekkes fra markedet, at alle framtidige Unix-varianter for Intel-plattformen skulle være kompatible med det nye fellessystemet, og at Microsoft hadde krav på royalty for hvert eksemplar av Intel-Unix som AT&T leverte. Via Novell, overtok dagens SCO forpliktelsene i denne kontrakten i 1995. I SCOs OpenServer Unix, spilte den opprinnelige Microsoft-koden stadig en viktig rolle.

I 1997 klaget SCO over at kontraktens kompatibilitetskrav gjorde det vanskelig å utvikle en effektiv Unix for Intels 64 biters arkitektur. Microsoft gikk med på å reforhandle kontrakten med tanke på kompatibilitetskravet, men var ikke villig til å avstå fra royalty for sin opphavsrett. I november det året gikk SCO motvillig med på Microsofts betingelser.

Den nye avtalen mellom SCO og Microsoft innebærer følgelig ikke at Microsoft oppnår rettigheter til SCOs Unix-produkt, men snarer at Microsofts rettigheter utvides betraktelig. Når det gjelder forholdet mellom disse rettighetene og SCOs juridiske strid mot IBM og Linux, står påstand mot påstand. Den videre utviklingen vil bli fulgt med stor interesse.

Til toppen