– Microsoft blir snikinnført

Helt uten anbud, sier Bjørn Venn.

– Microsoft blir snikinnført
IT-rådgiver Bjørn Venn i Akershus fylkeskommune er kritisk til måten en rekke kommuner og fylkekommuner, ifølge ham, skal ha gått til anskaffelse av telefoniløsninger på. Bilde: Per Ervland

– Det finnes tallrike eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner har innført Microsoft Lync – uten noen som helst anbudsprosess. Ikke bra, sier prosjektleder Bjørn Venn i Akershus fylkeskommune til digi.no.

Det kan være i strid med anbudsreglene å ikke konkurranseutsette anskaffelser. Venn ønsker imidlertid ikke å navngi hvem han sikter til.

Snikinnført

– Microsoft blir på en måte snikinnført i stedet for å spørre organisasjonen «hva slags telefoniløsning er det egentlig vi trenger?». Jeg er ikke overbevist om at funksjonaliteten Lync har nødvendigvis er den beste for en servicebedrift som skal ha fokus på å betjene innringere.

Måten dette skjer på er at mange dekker seg bak etablerte rammeavtaler, avtaler som i utgangspunktet gjelder kjøp av noe helt annet, hevder han.

– Microsoft og deres partnere selger Office-lisenser eller såkalte CAL (client access license) på Office-pakken som inkluderer klientlisenser til en del server-produkter. Hvis du kjøper en litt dyrere Office-lisens får du tilgang til SQL-server, Exchange, Sharepoint og Lync. Da er det en del i kommune-Norge som tenker som så: Kan vi ikke bare kjøpe Lync-server også, vi har jo allerede klientlisensene i orden.

Bjørn Venn argumenter for at dette ikke er riktig fremgangsmåte.

– Hvis man har rammeavtale på innkjøp av pc-er, servere og klientlisenser, kan man da bare anskaffe noe helt annet - ny telefoniløsning på samme rammeavtale? Skal man få den beste løsningen burde man jo ta seg bryet med å sette dette ut på anbud, sier han.

Valgte telemygg

De inviterte til anbud med krav om at server, programvare og klienter kunne komme fra ulike produsenter. Den lille norske leverandøren SimCom, skilt ut av Telekompetanse, vant kontrakten med en løsning basert på friprog- telefonsentralen Asterisk.

– Vi sparer millioner per år på denne løsningen. Det gir oss mindre servicekostnader, er driftsstabilt og lett å administrere. Gjennom et webgrensesnitt kan én mann administerere alle våre 70 virksomheter. Vi bruker også helt vanlige Cisco-telefoniapparater, så det er mange som har trodd løsningen vår er levert fra dem, sier Venn.

MICROSOFT HAR MONOPOL i offentlig sektor, mener SimCom-sjef Eivind Jonassen.
MICROSOFT HAR MONOPOL i offentlig sektor, mener SimCom-sjef Eivind Jonassen.

Ga opp offentlig sektor

Eivind Jonassen er daglig leder i SimCom, en liten bedrift med fem ansatte i Oslo. Han bekrefter erfaringene.

– Flere offentlige kunder vi har vært i kontakt med sier de har implementert Lync, men jeg finner ikke igjen anbudskonkurransene i Doffin-portalen. De benytter rammeavtaler som egentlig går på anskaffelse av kontorpakkeløsninger, og så kommer de inn med Lync.

– Hvorfor er det problematisk?

All konkurranse er borte fra markedet – Det er et problem fordi all konkurranse blir borte. Det blir et monopol for Microsoft som blir helt enerådende i hele Norge. All konkurranse er borte fra markedet. Det er greit at Microsoft vinner, men da må det være etter fair konkurranse på likt grunnlag.

SimCom-sjefen forteller at den vesle telebedriften i fjor gikk med et betydelig underskudd.

– Noe skyldes manglende utlysninger fra det offentlige, et område som vi i utgangspunktet har valgt å satse på, men som vi nå har lagt mer eller mindre dødt. I stedet satser vi på skyløsninger, men først og fremst for privat næringsliv.

Erfaringene fra offentlig sektor oppsummerer han slik:

– Det offentlige har blitt kunden man bare velger i verste fall, på grunn av hårreisende krav. Jeg tror ikke det er mange i vår størrelsesorden som orker å gå det løpet, avslutter Eivind Jonassen.

(digi.no vil følge opp temaet med flere artikler)