Microsoft bør saksøkes for 21 milliarder dollar

En kjent ekspert i økonomisk politikk, Stanford-professor Robert E. Hall, sier til New York Times at Microsoft bør saksøkes privat for 21 milliarder dollar.

En kjent ekspert i økonomisk politikk, Stanford-professor Robert E. Hall, sier til New York Times at Microsoft bør saksøkes privat for 21 milliarder dollar.

Biografien på nettstedet til Stanford University presenterer Hall som en ekspert på pengepolitikk, inflasjon, skatt og arbeidsløshet. Han forsker i dag blant annet på økonomien i høyteknologisektoren. Hall er kjent som tilhenger av flat beskatning. Han er kjent i USAs hovedstad både som presidentrådgiver og vitne i kongresshøringer om økonomisk politikk.

Hans råd til myndighetene i Microsoft-saken er at de nøyer seg med det de har oppnådd hittil, lar være å kreve spesifikke straffetiltak og heller overlater til bedrifter, organisasjoner og individer å straffe Microsoft gjennom private søksmål.

Hall mener at Microsoft bør kunne saksøkes for minst 21 milliarder dollar. Han har kommet fram til dette beløpet gjennom å utvikle en økonomisk modell som viser at Microsoft har overpriset Windows med rundt ti dollar per eksemplar. Det betyr at brukerne er påført minst sju milliarder dollar i økonomisk skade. Etter tommelfingerregelen om tredobbel erstatning for økonomisk skade, bør den samlede mengden søksmål beløpe seg til minst 21 milliarder dollar. Slike søksmål skulle være mer enn nok til å sikre at Microsoft slutter å bryte loven, mener Hall.

Modellen ble presentert på årskonferansen til American Economic Association i januar.

New York Times hentet en motforestilling hos en tidligere medarbeider i USAs justisdepartement, i dag direktør ved Brookings Institution, Robert Litan. Han sier at en slik framgangsmåte ville bety et fullstendig svik fra myndighetenes side. Ifølge Litan er ikke hensikten med myndighetenes antitrustsøksmål å forberede søksmål fra private, men nettopp å gjennomføre nødvendige straffetiltak for å stanse og hindre ulovlig virksomhet.

Litan advarer også at det kan være vanskelig å bruke kjennelsene som hittil er levert i Microsoft-saken til å underbygge argumenter om at forbrukere har lidd skade som følge av Microsofts framferd.

Det er hittil varslet 115 private søksmål mot Microsoft.

Les også dette om Microsoft-saken:


Microsoft-saken: Internet Explorer kan eksproprieres
Sun vurderer enda et søksmål mot Microsoft
EU-kommisjonen har en rekke klager på Microsoft
Enighet om fortgang i Microsoft-saken
Microsoft kjent skyldig
Microsoft skylder på delstatene
Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft
Mekleren ga opp i Microsoft-saken

Til toppen