Microsoft bygger egen RFID-allianse

Microsoft RFID Council er opprettet, som en allianse for RFID-systemer basert på Microsofts plattform.

RFID (Radio Frequency Identification Tags) er elektroniske brikker som kan kringkaste sin identitet – EPC eller «electronic product code» – over en radiofrekvens når de oppfordres fra en spesiell leser. Prinsippet er det samme som køfri-brikkene i veibommer i Norge. Ideen er at et produkt, eller en bestemt pall, eller til og med hvert enkelt eksemplar av et produkt, kan utstyres med en RFID-brikke. Forutsetningen er at brikkene blir billige nok, og at distribusjonen utstyres med hensiktsmessige datasystemer som kan spore de enorme informasjonsmengdene som brikkene genererer.

    Les også:

De fleste store IT-aktørene er i ferd med å posisjonere seg i forhold til framtidas forventede etterspørsel etter RFID-systemer. Oracle, Microsoft og IBM er blant dem som har markert seg innen programvare for å håndtere informasjon generert av RFID-brikker. Blant detaljister har særlig amerikanske Wal-Mart og tyske Metro Group markert seg som pådrivere for RFID.

I går kunngjorde Microsoft at selskapet har dannet et eget råd for RFID, kjent offisielt som Microsoft RFID Council. Rådet framstår som en allianse for å bygge og samordne RFID-relaterte produkter og systemer på Microsofts egen RFID-plattform. Med i alliansen er blant andre det internasjonale konsulentselskapet Accenture og Intermec, et selskap kjent for sine systemer for håndtering av strekkodemerkede varer og som også har startet med RFID. Rådet skal ha sitt første formelle møte innen utgangen av april.

Microsoft kunngjorde samtidig at det har meldt seg inn i EPCglobal, organisasjonen som utarbeider standarder for tallkoden i RFID-systemer. En av standardene krever 96-biters identifisering, nok til hver eneste identifiserbar gjenstand på jorden i overskuelig framtid.