Microsoft danner anti-Linux-gruppe

Opptil ti årsverk er satt av til å vurdere gratissystemet og hvordan det kan innvirke på monopolistens konkurransesituasjon.

Gruppens eksistens ble avslørt i pinsehelgen av Wall Street Journal, og siden bekreftet av Microsoft. Selskapet nektet imidlertid å fortelle nøyaktig hvor mange medarbeidere gruppen består av, eller når den ble dannet.

Ifølge News.com er det en vanlig framgangsmåte hos Microsoft å sette av et antall årsverk for å vurdere konkurrenter.

Linux har de siste månedene vunnet mange nye brukere, både som klient og som tjener. Flere av de største leverandørene av Windows NT-baserte tjenere, blant dem Bull, Compaq, Dell, Hewlett-Packard og IBM, har funnet det hensiktsmessig å tilby Linux-baserte tjenere. Blant Microsofts mottrekk har vært en anti-Linux-undersøkelse som skulle vise at NT er overlegen Linux på mange områder. Undersøkelsen ble kritisert for dårlig Linux-tuning.

Microsofts holdning til Linux er tosidig. Som konkurrent kan Linux overdimensjoneres for å nedtone Microsofts status som monopol. På den andre siden kan ikke Linux anerkjennes som noen stor trussel uten at Microsoft implisitt innrømmer at Windows har store feil og mangler, særlig som tjenersystem.

Tall fra International Data Corporation viser at andelen solgte Linux-tjenere økte fra 7 prosent i 1997 til 17 prosent i 1998, mens andelen NT-tjenere sto stille på rundt 36 prosent.

Til toppen