Microsoft-dobling rammet ikke lederne

Microsofts doblet sin markedsandel på to år, uten å ramme de tre ledende i segmentet.

I våres publiserte IDC en analyse av det globale markedet for beslutningsstøtte («business intelligence» eller BI), og konkluderte med at inntredene til ERP-leverandører, særlig Microsoft og SAP, ville få en kraftig virkning. Frank Møllerop i SAS Institute var blant dem som markerte sin skepsis til denne analysen.

    Les også:

I juli publiserte IDC en tjue siders rapport om dette markedet, med fokus på leverandørenes markedsandeler: Worldwide Business Intelligence Tools 2005 Vendor Shares. IDC mener stadig at markedet står ved et vendepunkt, fra en periode preget av sluttbrukerverktøy for spesialister, til en periode der beslutningsstøtte blir en type teknologi som siver ned til alle nivåer i organisasjonen, ikke bare ledere og spesialister.

IDC kaller dette den «neste bølgen» innen beslutningsstøtte.

De to første var bølgen med framveksten av beslutningsstøtte baserte på stormaskiner, fra 1975 til 1990, og så overgangen til personlige BI-verktøy og -tjenester, fra 1990 til 2005. IDC antar at den «neste bølgen» også vil vare i rundt femten år, det vil si til omkring 2020.

Den forrige analysen som IDC laget av BI-markedet er fra to år tilbake. Analyseselskapet har endret sine definisjoner noe, slik at tallmaterialet i den nye rapporten ikke er helt sammenliknbart med den gamle.

Ifølge IDC vokste det globale markedet for BI-verktøy med 11,5 prosent fra 2004 til 2005, til 5,7 milliarder dollar. Den nye bølgen, som innebærer at BI brukes av langt flere enn tilfellet er i dag, innebærer forventninger om fortsatt høy vekst. Den nye bølgen innebærer ikke at interessen for avansert BI, det vil si verktøy for prognoser, prosessoptimering og så videre, dabber av. Tvert om: Her ventes fortsatt solid vekst. Det innebærer for eksempel at Microsoft og SAP ikke vil utgjøre noen vesentlig trussel mot markedslederen SAS Institute innen avansert analyse, i hvert fall ikke de nærmeste årene.

IDC trekker to skillelinjer i BI-markedet. Den ene går mellom sluttbrukerverktøy for spørringer, rapporter og analyse («query, reporting, analysis» eller QRA), og programvare for avanserte analyser, med hjelpemidler som statistisk analyse, nevrale nettverk, regelindusering, flerdimensjonal analyse og så videre. Den andre skillelinjen går mellom enbrukerverktøy, og verktøy som er nedfelt eller integrert i databaser.

Markedet for QRA-verktøy økte med 9,7 prosent fra 2003 til 2004, og så med 11,2 prosent fra 2004 til 2005 der det nådde 4,02 milliarder dollar. Markedet for verktøy for avansert analyse økte med 9,4 prosent fra 2003 til 2004. Vekstraten falt til 8,9 prosent fra 2004 til 2005, da markedet nådde 1,16 milliarder dollar. Omsetningen av BI nedfelt i databaser vokst med 60,9 prosent til 462 millioner dollar fra 2003 til 2004, og så med 19,9 prosent til 554 millioner dollar i 2005.

IDC skriver at de hadde ventet større vekst i segmentet for avansert analyse. De trekker fram to forklaringer på at veksten i segmentet falt fra 9,4 prosent i 2004 til 8,9 prosent i 2005: Den ene har med større vekst innen QRA enn ventet, den andre er at SAS Institute, segmentets største aktør, har trukket mange over til sine ferdige applikasjonspakker.

Tabellene nedenfor viser oversikter for henholdsvis hele det globale markedet for beslutningsstøtte, og segmentene for QRA og avansert analyse:

Om de forskjellige aktørene bemerker IDC blant annet følgende:

Business Objects er den dominerende aktøren innen QRA. IDC tror selskapet, for å vokse videre i samme takt, må innstille seg på å kjøpe en sterk aktør innen avansert analyse eller styring av forretningsprosesser.

SAS Institute inntar den helhetlige andre plassen, og dominerer segmentet for avansert analyse der de henter 59 prosent av sin omsetning. IDC advarer at mange av SASs avanserte applikasjoner går utover deres definisjon av beslutningsstøtte, og følgelig ikke er med i undersøkelsen. IDC ser ingen trussel mot SASs dominans innen avansert analyse, og tror selskapet også vil fortsette å vokse innen QRA, samtidig som den nåværende trenden mot flere avanserte pakkeløsninger fortsetter.

Cognos er på tredje plass, marginalt bak SAS Institute i omsetning, men godt bak hovedkonkurrenten Business Objects. Veksten var større innen andre ledelsessystemer enn BI.

Microsoft doblet sin markedsandel på to år. Den kolossale veksten fra 2003 til 2004 dabbet av vesentlig fra 2004 til 2005, men holdt fortsatt et nivå på over 25 prosent. Veksten i 2004 gjenspeiler suksessen til det databaseintegrerte produktet SQL Server Reporting Services. IDC tror Microsoft vil få en vesentlig innvirkning på QRA-segmentet de kommende år, og peker blant annet på oppkjøpet av ProClarity i våres, og på det sterke fokuset på Excel som klient for BI-applikasjoner.

Hyperion vokste fordi Hyperion System 9 kom i 2005, et produkt IDC oppfatter som den første store utgaven av en kombinert BI-suite. Framover tror IDC at Hyperion vil vokse mer i andre markeder enn i BI.

Oracle økte vekstraten sin fra 9,6 prosent i 2004 til 15,7 prosent i 2005. IDC peker på at oppkjøp har bidratt til å bedre omsetningen innen BI, og venter at fokuset på BI vil føre til at Oracle fortsetter å ta markedsandeler.

Til toppen