Microsoft dominerer Word-komite

Freecode-sjef Geir Isene mener Microsoft dominerer komiteen som skal si ja eller nei til deres nye Word-format.

Microsoft dominerer Word-komite

Freecode-sjef Geir Isene mener Microsoft dominerer komiteen som skal si ja eller nei til deres nye Word-format.

På kontorstøttefronten har OpenOffice.org gitt brukerne et alternativ til Microsofts Word, Excel og Powerpoint.

OpenOffice.org har tatt i bruk et åpent standardformat, ODF, som ble godkjent som ISO-standard i desember 2005, og som i dag støttes av over 50 ulike programmer og programtillegg. Flere land anbefaler nå ODF som eneste godkjent åpne elektroniske dokumentformat. I Norge har den rødgrønne regjeringen flagget at de foretrekker åpne løsninger.

Utbredelsen til ODF framover vil være avgjørende for hvorvidt Microsoft får sitt konkurrerende dokumentformat, Open XML, godkjent som en internasjonal ISO-standard, mener daglig leder Geir Isene i Freecode.

Isene var tidligere sjef for Linpro, men styrer nå Freecode som leverer ITIL og fri programvare til det norske bedriftsmarkedet.

Det er de nasjonale standardorganene – her i landet er det Standard Norge – som uttaler seg om forslag til ISO-standard og som avgjør hvorvidt et forslag godkjennes eller ikke.

30 av til sammen 158 medlemsland er representert i den avgjørende komiteen: De må avgi stemme innen 2. september om hvorvidt Open XML skal bli ISO-standard på linje med ODF.

– Dersom Microsoft får sitt dokumentformat igjennom, vil videre utbredelse av ODF bli marginal, men dersom det ikke går igjennom kan ODF bli standard i all statsforvaltning og administrasjon, mener Isene.

Han undrer seg på hvorfor enda et dokumentformat skal godkjennes som internasjonal standard.

Isene frykter dessuten subjektive vurderinger fra gruppen som skal avgjøre innstillingen til Standard Norge: I dag består den av fire Microsoft-ansatte, en fra Statoil Hydro, og bare to fra ODF-verdenen, deriblant Isene selv. Statoil Hydro er en betydelig Windows-bruker, og Statoil var selv tungt engasjert i forarbeidet til Open XML-formatet, påpeker Isene.

Isene synes også det er underlig at den tekniske standardiseringsorganisasjonen Ecma International, klarte å godkjenne hele Open XML-spesifikasjonen på bare 357 dager. Formatet er langt mer komplekst enn ODF-beskrivelsen på 750 sider, noe som gjenspeiles i at dokumentasjonen er på hele 6000 sider.

Målt i tid per side er det 20 ganger raskere enn hva noen annen XML-standard tidligere er blitt godkjent i verden, påpeker Isene.

Han mener det var et komfortabelt trekk av Microsoft å levere Open XML inn til nettopp Ecma, som er en lukket standardiseringsprosess der kun IT-produsenter får påvirke prosessen. Den tekniske komiteen som gjennomførte prosessen ble ledet av to ansatte i Microsoft.

Det er vanlig at forslag om ISO-standarder fremmes av uavhengige internasjonale organisasjoner. ODF ble til sammenligning godkjent gjennom Oasis, som er en organisasjon der hvem som helst kan være med å påvirke prosessen.

I tillegg til at Ecma klarte å godkjenne Open XML som en standard på under ett år, ble den i desember i fjor levert inn til hurtiggodkjenning hos ISO. Det innebærer at ISO skal ta stilling til hele den 6000 siders dokumentasjonen på kun seks måneder.

Til tross for at 6 av de 30 medlemslandene leverte inn formelle motsigelser, besluttet likevel ISO å la Ecma få en hurtigprosess.

IBM var blant IT-bedriftene som stemte imot forslaget. Standard Norge, med standardiseringsorganer fra 20 andre land, blant dem Danmark, Sverige og Finland, har også uttrykt skepsis til at godkjenningsprosessen for Open XML skal gå så fort.

Isene mener at dersom ISO godkjenner Open XML, vil organisasjonen ha mindre troverdighet i å flagge sin policy om ikke å støtte konkurrerende standarder.

Til toppen