Microsoft: Dommeren feiltolket antitrustloven

I en 150 siders begrunnelse for hvorfor splittelsesdommen må forkastes, hevder Microsoft at selv med dommerens syn på fakta, bygger dommen på en feiltolkning av loven.

Juridiske eksperter mener at dokumentet bringer Microsoft enda et skritt nærmere en endelig frifinnelse. Selv om noen sanksjoner vil bli stående, er det stadig færre som tror at Microsoft vil bli delt i to. Uavhengige jurister mener at Microsofts argumentasjon er spesielt egnet til å appellere til de syv dommerne som utgjør ankeinstansen.

Microsoft har tidligere på det sterkeste bestridt dommerens syn på sakens fakta. At dommeren nå også beskyldes for feiltolkning, er en ny motangrepsvinkel fra selskapet.

Argumentasjonen utnytter en åpenbar svakhet i dommerens kjennelser, der det er en motsetning mellom påstandene om hvordan Microsoft skadet Netscape, og en anerkjennelse av at Netscape ikke ble utelukket fra sitt marked, bare utsatt for svært hard konkurranse. Microsoft mener at den harde konkurransen om nettlesermarkedet midt på 1990-tallet var svært fordelaktig for brukerne.

Microsoft hevder også at dommeren feilaktig har forutsatt at en rekke vanlige måter å oppføre seg på i forretningslivet, faller inn under antitrustlovgivningen.

Microsoft angriper videre måten dommer Thomas Penfield Jackson har ledet forhandlingene. Selskapet mener at han ikke skulle ha latt myndighetene bringer nye momenter inn i saken, midtveis i prosessen. Det hevder også at Jackson gikk for raskt fram, særlig når tiden for å behandle hvordan Microsoft skulle straffes, ble begrenset til 60 dager fra da kjennelsen om sakens fakta ble gitt.

Neste milepæl i ankesaken er 19. januar, da myndighetene skal levere sitt syn på Microsofts argumenter mot dommen.

Hittil har det vært antatt at høyesterett er neste skritt etter at ankeinstansen har sagt sitt. Nå snakkes det om at ankeinstansen også kan komme til å sende hele eller deler av saken tilbake til den opprinnelige domstolen. Det gjelder spesielt behandlingen av hva slags straff Microsoft skal få. I så fall ventes det at Jackson vil trekke seg, og overlate dommerrollen til en annen.

Til toppen