Microsoft dømt til millionerstatning til Bristol

I fjor ble Microsoft dømt til symbolsk erstatning til Unix-utvikleren Bristol. En ny rettsbehandling har økt erstatningen til en million dollar.

I fjor ble Microsoft dømt til symbolsk erstatning til Unix-utvikleren Bristol. En ny rettsbehandling har økt erstatningen til en million dollar.

Bristol er et programvarehus i den amerikanske delstaten Connecticut. På 1990-tallet spesialiserte de seg på verktøyet Wind/U som gjør det mulig å utvikle applikasjoner til ulike plattformer på samme tid, vesentlig Windows og Unix. En avtale med Microsoft som ga Bristol tilgang til Windows kildekode utløp i 1997. Forhandlinger om fornyelse førte ikke fram.

Microsoft beskrev Bristols krav som urimelige, og hevdet at Bristol og konkurrenten Mainsoft ble tilbudt like betingelser. Mainsofts avtale om tilgang til Windows kildekode ble forlenget til 2002. Bristol gikk til sak.

I juli i fjor ble alle Bristols krav mot Microsoft avvist, unntatt ett. Microsoft ble kjent skyldig i brudd på delstatens konkurranselov, og Bristol ble tilkjent en symbolsk erstatning på én dollar. Bristol anket, og krevde at erstatningssummen måtte høynes i tråd med den skaden Microsoft hadde påført selskapet. Bristol hevdet at bortfallet av tilgangen til Windows kildekode reduserte årsomsetningen fra ni til seks millioner dollar.

Nå har en dommer i delstaten gått gjennom saken på nytt og økte erstatningssummen fra én dollar til en million.

Domsavsigelsen til Janet C. Hall inneholder videre drepende karakteristikker av Microsofts forretningspraksis. Hun mener Microsoft utnyttet Bristol for å vinne innpass i Unix-markedet, og skjøv partneren fra seg straks det ønskede fotfestet var oppnådd. Bristol ble lurt til å satse på feilaktige premisser, etter en bevisst strategi fra Microsofts ledelse. Hall begrunner dette ved å vise til intern e-post mellom Microsoft-ledere, som motsier det selskapets representanter sa da de ble avhørt i retten. Hun siterer også offentlige taler av Bill Gates for å belyse hvordan Microsoft planla å føre Bristol og andre Unix-utviklere bak lyset.

Hall skriver til og med at Bristol aldri fikk noe tilbud om å forlenge avtalen om tilgang til Windows kildekode, i motsetning til det Microsoft har hevdet.

Bristols advokat mener dommen åpner for en ny behandling av anklagene der Microsoft fikk medhold i fjorårets rettsavgjørelse.

Microsoft mener at den nye avgjørelsen strider mot det retten kom fram til i fjor, og varsler en anke.

Som følge av striden med Microsoft måtte Bristol utsette sin børsintroduksjon, permittere 30 av 75 medarbeidere, og utvide repertoaret med nye utviklingsverktøy. Satsing på XML og MQSeries har gitt ny vekst. Selskapet har i dag 85 medarbeidere. Det tegnet nylig en kontrakt med Hewlett-Packard for Wind/U, verktøyet som Microsoft prøvde å torpedere.

Les:


Bristol anker Microsoft-dommen
Bristol tapte mot Microsoft
Krever to milliarder kroner av Microsoft
Microsoft svartlistet sine fiender
Bristol satser eksistens på sak mot Microsoft

Til toppen