Microsoft døper om Ajax-rammeverk

Microsoft har publisert nye detaljer om selskapets kommende Ajax-rammeverk, tidligere kjent som Atlas.

Microsoft har publisert nye detaljer om selskapets kommende Ajax-rammeverk, tidligere kjent som Atlas.

"Ajax" har vært et av de store "fuzz-ordene" det siste året. Metoden gjør det mulig å laste ned nytt innhold til websider uten at websiden må lastes på nytt. I utgangspunktet har dette vært mulig lenge, gjennom blant annet usynlige rammer eller iframes, eller ved å benytte en av metodene beskrevet her.

Det spesielle med Ajax, som er en forkortelse for (Asynchronous JavaScript and XML), er bruken av XMLHttpRequest-objektet, som benyttes for å utveksle data asynkront med webserveren.

Microsoft annonserte for mer enn et år siden at selskapet var i ferd med å utvikle et Ajax-rammeverk. Dette fikk kodenavnet "Atlas". Tidlige testutgaver av Atlas har lenge vært tilgjengelige for interessert, og skal ha blitt lastet ned mer enn 250.000 ganger i år.

I går annonserte Scott Guthrie, daglig leder for webutviklingsverktøy i Microsofts utviklerdivisjon, at selskapet vil gi ut en versjon av Atlas før neste utgave av Visual Studio. Denne versjonen vil være "fully supported", noe som betyr at selskapet vil tilby full brukerstøtte til produktet i ti år framover.

Microsoft planlegger å gi ut rammeverket på toppen av ASP.NET 2.0 og sikre at det fungerer sammen med Visual Studio 2005. Målet er lansering i år. Før den tid vil det gis ut en betaversjon og en "release candidate".

    Les også:

Guthrie skriver i dette blogginnlegget at for å greie å holde denne timeplanen, vil man i første omgang fokusere på gi full støtte til et grunnleggende sett med funksjonalitet. Dette inkluderer alle felleskomponentene som er nødvendige for å gjøre det mulig for utviklere å bygge kontroller og komponenter på klientsiden, samt funksjonalitet på serversiden som åpner for integrasjon innen ASP.NET.

Dette betyr at det er funksjonalitet i dagens Atlas-utgivelser som ikke vil være fullt støttet, men som likevel vil gis ut separat og fungere på toppen av kjernefunksjonaliteten. Målet er likevel at alt skal støttes fullt ut på noe sikt. Flere detaljer om dette vil ifølge Guthrie bli gitt ut i de kommende ukene.

Navnet Atlas blir nå faset ut. I stedet vil det bli erstattet av tre komponentnavn.

Javascript-biblioteket for klientsiden vil bli kalt Microsoft AJAX Library. Det skal fungere sammen med enhver nettleser og også støtte enhver webserver. I blogginnlegg lenker Guthrie til eksempler på bruk sammen med PHP og ColdFusion.

Funksjonaliteten på serversiden, som integreres med ASP.NET, vil kalles ASP.NET 2.0 AJAX Extensions, mens dagens Atlas Control Toolkit, som består at "shared source"-kontroller og komponenter for å dra nytte av ASP.NET AJAX Extensions, vil skifte navn til ASP.NET AJAX Control Toolkit.

Guthrie oppgir at neste utgave av Visual Studio, "Orcas", vil tilby et bedre utviklingsmiljø for JavaScript enn 2005-utgaven. Dette inkluderer blant annet ”intellisense”, debugging og WYSIWYG-designer med støtte for ASP.NET AJAX Extensions.

Til toppen