Microsoft er en kraft innen telekom og kabel-TV

Siden nyttår har Microsoft investert i bredbånd, telekom og kabel-TV for i overkant av 6,5 milliarder dollar - i tillegg til mer spesifikke investeringer og oppkjøp for portalen MSN. Ved siden av 5 milliarder i AT&T er det gjort betydelig investeringer og oppkjøp i Storbritannia, Irland, Canada, Asia og Brasil.

Siden nyttår har Microsoft investert i bredbånd, telekom og kabel-TV for i overkant av 6,5 milliarder dollar - i tillegg til mer spesifikke investeringer og oppkjøp for portalen MSN. Ved siden av 5 milliarder i AT&T er det gjort betydelig investeringer og oppkjøp i Storbritannia, Irland, Canada, Asia og Brasil.

Bredbånd og trådløs Internett-tilgang i Europa avtegner seg som et spesielt viktig satsningsområde. I januar investerte Microsoft 500 millioner dollar i televerket NTL med tanke på å utvikle bredbåndstjenester i Storbritannia og Irland. Hensikten er å sikre avanserte tjenester over fiber. NTL er en av Storbritannias fem store televerk, med over 1,4 millioner kunder innen telefoni, kabel-TV og Internett. NTL er også medeier i den ekspansive hollandske kabeloperatøren UPC (United Pan-Europe Communications) som blant annet sikter mot det sveitsiske markedet - og har overtatt norske Janco.

I mars kunngjorde Microsoft en strategisk avtale med Portugal Telecom om tjenester innen interaktiv video og data. Avtalen innebar blant annet at Microsoft kjøpte en 2,5 prosent andel i TV Cabo, et selskap som seinere i år skal utvide sin satsing på kabel-TV og satellitt til høyhastighets Internett i boligstrøk. Avtalen forutsetter samarbeid innen Internett, interaktiv TV og trådløse tjenester.
Les digi.nos oversikt over Microsofts oppkjøp og investeringer:

1. juli fortalte Microsoft at 90 prosent av aksjonærene i det svenske selskapet Sendit, som leverer mobile Internett-løsninger og har mange av verdens ledende GSM-operatører i kundekretsen. Microsoft så fram til å etablere seg i Norden - betegnet som verdens "Wireless Valley" - og til å opprette sitt første produktutviklingssenter i området.

Mot slutten av juli avslørte Microsoft et veritabelt kupp da det kunngjorde overtakelsen av det britiske utviklingsselskapet STNC Ltd som leverer spissteknologi til mobilindustrien. STNC er spesielt kjent for å ha utviklet nettleseren til operativsystemet EPOC32, det Psion-utviklede systemet som ligger til grunn for Symbian-alliansen og som oppfattes som en av de viktigste konkurrentene til Windows CE. Kjøpsummen er ikke kjent. Microsoft har lovet å etterleve alle lisensavtalene, og Symbian - felleseid av Psion, Ericsson, Motorola og Matsushita - sier offisielt at de ikke nærer noen bekymring.

Microsofts interesse for bredbånd i USA og Canada gjenspeiles blant annet i en avtale som ble kjent i april med leverandøren NorthPoint Communications av DSL-baserte tjenester, inkludert Internett. En første investering på 30 millioner skal følges opp av kjøp av rundt 100.000 DSL-linjer over de kommende to årene. NorthPoint leverte DSL-baserte tjenester i 36 amerikanske byer da avtalen ble inngått og skal utvide til 68 byer innen utgangen av året.

I juni investerte Microsoft 30 millioner dollar i Wink Communications, et selskap som satser på interaktiv TV og bygger opp sitt eget nettverk. Winks tjenester skal også gjøres tilgjengelig over Microsofts eget WebTV Network.

I juli kom en avtale med Canadas største kabelselskap Rogers Communications i Toronto. Microsoft investerer 400 millioner (amerikanske) dollar i det canadiske selskapet som ledd i et program for å tilby interaktiv digital TV til flere millioner husholdninger. Avtalen omfatter minst en million Microsoft TV-bokser og et samarbeid med MSN for å tilby innhold, online spill og elektronisk handel.

I august falt nok et DSL-selskap i Microsofts nett. DSL.net spesialiserer seg på amerikanske byer med færre enn 900.000 innbyggere. Det stiller seg til disposisjon for MSN mot en investering på 15 millioner dollar.

I Latin-Amerika inngikk Microsoft en investeringsavtale i august med Internett-tilbyderen Globo Cabo i Brasil. Mot 126 millioner dollar fikk Microsoft en styrerepresentant og en felles gruppe for teknologi og markedsføring.

En bekreftelse på Microsofts globale engasjement innen bredbånd ble gitt mot slutten av september, da Microsoft kunngjorde en investering på 15 millioner dollar i Akamai, et selskap som ble berømt i forbindelse med NetAid-prosjektet, og som er spesialist på raske nettsteder.

Windows' framtid innen telekommunikasjon skal sikre Microsoft-teknologien selv om PC-en blir mindre dominerende. Nøkkelen er å få Windows som plattform for integrerte nettverk. I mars investerte Microsoft nærmere 45 millioner dollar i Dialogic, et amerikansk selskap med spissprodukter innen data og telefoni. 20 millioner dollar går til å kjøpe utviklingstjenester, resten pløyes inn som aksjekapital.

Den største av alle Microsofts investeringer hittil i år gjelder også telekom. I juni kunngjorde selskapet en investering på fem milliarder dollar i AT&T. Avtalen gjelder digital bredbåndsatsning på bred front. Den utvidet også AT&Ts forpliktelse overfor Windows CE fra fem til ti millioner bokser for interaktiv TV. Dessuten får Microsoft tilgang til en enorm ny kundegruppe. Etter overtakelsen av MediaOne har AT&T 25 millioner kabelabonnenter. Partnerne skal blant lansere pilotprosjekter for interaktiv TV i tre amerikanske byer. Avtalen gir Microsoft en eierandel på 3 prosent i AT&T, og 30 prosent av AT&Ts britiske datter Telewest Communications.

Microsoft har også engasjert seg i infrastrukturbygging i Asia. Det opprettet i september et felles tiltak med Global Crossing, en Bermuda-registrert undersjøisk kabeloperatør med Internett-tilbyderambisjoner, og den japanske banken Softbank. Tiltaket er døpt Asia Global Crossing. Det skal investere minst 1,3 milliarder dollar i et fibernettverk på nesten 18.000 kilometer mellom Japan, Kina, Singapore, Hongkong, Filippinene og Sør-Korea. Det skal både selge egne Internett-tjenester til næringslivet og kapasitet til andre operatører. Microsoft og Softbank har til sammen forpliktet seg til å kjøpe kapasitet tilsvarende minst 200 millioner dollar de kommende tre årene. Nettverket skal ferdigstilles innen juni 2001.

Investeringen kommer selv om Microsoft fra før har en solid fot med i det 20 milliarder dollar store satellittprosjektet Teledesic.

Til toppen