Microsoft erter på seg ytterligere 25 delstater

Microsofts krav om at dommeren må skrinlegge forliksmotstandernes videreføring av søksmålet, har utløst fordømmelse fra til sammen 34 delstater

Microsofts krav om at dommeren må skrinlegge forliksmotstandernes videreføring av søksmålet, har utløst fordømmelse fra til sammen 34 delstater

Før jul inngikk Microsoft forlik med USAs justisdepartement og ni av de 18 delstatene som deltok i monopolsøksmålet. De andre ni delstatene avviste forliket, og valgte å videreføre søksmålet. De krever sterkere tiltak mot Microsoft, blant annet at Microsoft skal pålegges å levere en modulær utgave av Windows som PC-leverandørene kan tilpasse et variert utvalg applikasjoner fra Microsofts konkurrenter. I forrige uke krevde Microsoft at dommeren måtte avvise det videreførte søksmålet, med den begrunnelsen at delstatene ikke kan sette seg over justisdepartementet i saker som angår hele USA.


Dette vakte umiddelbart kraftige reaksjoner fra de ni delstatene som avviste forliket. De ni mener at Microsofts krav innebærer et forsøk på å oppheve kjennelsen i ankeinstansen som kjente Microsoft skyldig i flere brudd på monopollovgivningen. Fredag kom det offisielle reaksjoner mot Microsoft fra ytterligere 25 delstater som reagerer mot at programvaregiganten prøver å innskrenke deres suverenitet i antitrustsaker.

Delstaten New York leverte sin egen protest. 24 andre delstater - Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Tennessee, Vermont, Washington, og Wisconsin - leverte en felles protest. Her forklarer de at de ikke tar standpunkt til selve monopolsaken. De viser til en lov kjent som Clayton Act som de hevder gir delstater anledning til å videreføre en sak selv når føderale myndigheter går inn for forlik. Standpunktet til New York skal være noenlunde likt.

Selv om protestene ikke tar standpunkt til selve forliket, betraktes de som viktig støtte til de ni delstatene som viderefører søksmålet.

Høringene starter i dag, etter en ukes utsettelse for å gi Microsoft anledning til å sette seg inn i endringer som delstatene gjorde i siste liten, og kan pågå i opptil åtte uker, ifølge observatører.

Til toppen