Microsoft Excel regner feil

Deltakere i Google-gruppen microsoft.public.excel har funnet ut at Microsoft Excel ikke takler alle multiplikasjoner hvor produktet blir 65.535. I stedet oppgir Excel at svaret er 100.000.

Et regnestykke som 850*77,1, som ifølge en hvilken som helst kalkulator skal bli 65.535, blir i Excel 100.000. I diskusjonsgruppen over listes det opp en rekke tilsvarende regnestykker som ender opp med feil svar i Excel, også 2007-versjonen.

Men det finnes også produkter, som 4*16383,75, som gir riktig svar.

65.535 gjengis binært som to bytes, hver med åtte bit, hvor alle sifrene er ettall (1111111111111111). Det spekuleres på om dette kan ha noe med feilen å gjøre.

Ifølge en av deltakerne i diskusjonsgruppen skal Microsoft ha bekreftet feilen, som skal gjelde alle utgavene av Excel siden versjon 5.0.

Til toppen