Microsoft får EU-støtte i personvernstrid

– USA-krav kan være et brudd på internasjonal lov.

Microsoft får EU-støtte i personvernstrid
Viviane Reding. Bilde: (c) Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Corbis/All Over Press

Microsoft kjemper fortsatt mot et krav fra føderale, amerikanske myndigheter om utlevering av visse kundedata. Det spesielle med disse dataene er at de kun er lagret i Microsoft-servere som befinner seg i Irland. Microsoft mener at utleveringsforespørselen derfor må gå via irske myndigheter. Selskapet har fått støtte fra flere andre IT-selskaper i denne saken, og nå også fra EU-kommisjonen. Men en amerikansk distriktsdomstol har gitt de amerikanske justismyndighetene medhold i saken.

Ifølge Financial Times mener Viviane Reding, visepresident i EU-kommisjonen og kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap, at USAs krav kan være et brudd på internasjonal lov.

I et brev til Sophie in 't Veld, som representerer Nederland i EU-parlamentet, omtaler Reding den nevne saken.

– Effekten av kjennelsen fra den amerikanske distriktsdomstolen er at den omgår eksisterende, formelle prosedyrer som er avtalt mellom EU og USA, slik som avtalen om gjensidig juridisk hjelp, som tar seg av forespørsler fra utenlandske myndigheter om tilgang til informasjon, og som sørger for visse sikringstiltak når det gjelder datavern, skriver Reding.

– Kommisjonens bekymring dreier seg om at den eksterritoriale bruken av fremmed lov (og befalinger til selskaper basert på dette) kan være i strid med internasjonal lov og kan hindre den beskyttelsen som personer er garantert i EU. I tillegg blir selskaper som omfattes av EUs datavernlov fanget i midten i situasjoner hvor det er motstridende lover.

Reding skriver at EU-kommisjonen har tatt opp dette problemet flere ganger med den amerikanske regjeringen. Kommisjonens holdning er at tilfeller hvor myndigheter har behov for å be om persondata som oppbevares hos private selskaper som har tilhold i EU, skal ikke forespørslene rettes direkte til selskapene, men sendes via avtalte, formelle kanaler.

Tillit

Hovedårsaken til at Microsoft og de andre, amerikanske teknologiselskapene kjemper så hardt i denne saken, er knyttet til tillit hos kunder i blant annet Europa. Edward Snowdens avsløringer om NSAs svært omfattende overvåkning har ikke akkurat bidratt til å øke denne tilliten.

– I løpet av det siste året har Microsoft og andre amerikanske teknologiselskaper blitt møtt med en økende mistillit og bekymring angående deres mulighet til å sikre personvernet til personlig informasjon lagret på utsiden av USA. Myndighetenes standpunkt i denne saken bryter ytterligere ned denne tilliten, og vil til slutt underminere ledelsen amerikanske teknologiselskaper har i det globale markedet, skrev Microsoft i et rettsdokument i begynnelsen av juni.

De amerikanske myndighetene har på sin side argumentert med at Microsofts holdning vil være ødeleggende for myndighetenes mulighet til å etterforske kriminalitet.

    Les også:

Les mer om: