Microsoft får medhold i 38 søksmål

38 samlesøksmål mot Microsoft er avvist på formelt grunnlag. Clinton-hater Kenneth Starr blir talerør for anti-Microsoft koalisjonen, og myndighetene forsvarer "sin" dommer.

En føderal dommer i Baltimore, J- Frederick Motz, har avvist 38 samlesøksmål mot Microsoft, som kunne kostet programvarehuset mange hundre millioner dollar i erstatning. Søksmålene gjaldt forbrukere som klager på at Windows er overpriset og at Microsoft har undergravet den frie konkurransen innen programvare.

Dommeren viste til en avgjørelse fra 1977 der USAs høyesterett slo fast at bare de som handler direkte, kan klage på overpris. Følgelig har ikke de som kjøpte Windows gjennom en PC-leverandør anledning til å saksøke Microsoft. Motz slo også fast at de saksøkende ikke har den nødvendige juridiske status til å saksøke Microsoft for undergraving av den frie konkurransen.

Henvisningen til høyesterettsdommen fra 1977 avverger ikke overprissøksmål mot Microsoft i delstater som etter denne dommen vedtok egne lover som åpner for søksmål på vegne av dem som handlet indirekte. Det er registrert 25 slike søksmål mot Microsoft, blant annet i California.

I den store monopolsaken har USAs justisdepartement og 19 delstater levert inn sine offisielle argumenter mot anken fra Microsoft. Argumentene fyller 150 sider. Rundt 40 av dem er viet et forsvar for dommer Thomas Penfield Jackson, som de siste månedene har utmerket seg med uoverveide kommentarer og angrep mot Microsoft, og som har utsatt seg for å fjernes fra saken, dersom ankeinstansen skulle be om videre behandling i en lavere rett. I sin anke argumenterte Microsoft for at Jackson har opptrådt fordomsfullt og begått prosedyrefeil, blant annet ved å sette en utilbørlig kort grense (60 dager) for hvor land tid som kunne brukes for å behandle straffen mot selskapet.
Bakgrunnsdokumenter er tilgjengelig her: Microsoft-saken

Myndighetenes forsvar av Jackson imponerer ikke eksperter som uttaler seg til amerikansk presse. Der forventer man at Jackson ikke vil få mer med saken å gjøre, og den generelle oppfatningen er at han har svekket myndighetenes sak, både ved sine offentlige kommentarer etter dommen i juni, og ved tidsbegrensningen på 60 dager.

Ukemagasinet The New Yorker brakte 8. januar et utdrag av en ny bok om Microsoft-saken av den kjente forfatteren og kommentatoren Ken Auletta. Her får Jackson kommentere ankeinstansens omgjøring av hans pålegg til Microsoft i 1999 om å skille nettleseren Internet Explorer fra Windows: Ankeinstansen "fant opp rundt 90 prosent faktaene på egen hånd."

Anti-Microsoft koalisjonen ProComp, en front for blant andre America Online, Sun Microsystems og Oracle, har fått et nytt talerør. Kenneth Starr, mannen som utviklet etterforskningen av transaksjonene rundt eiendomsprosjektet Whitewater i delstaten Arkansas, til en nitid granskning av president Clintons utenomekteskapelige sexliv, er en av hovedforfatterne til ProComps siste henstilling til ankeinstansen om å gjøre kort prosess og befri verden fra den ufordragelige monopolisten Microsoft.

Anken skal behandles i høringer 26. og 27. februar.

;