Microsoft får ny runde mot Eolas-patentet

Eolas-saken tvang Microsoft til å endre sin nettleser. Nå er det igjen mulig å få kjent patentet ugyldig.

Eolas-saken tvang Microsoft til å endre sin nettleser. Nå er det igjen mulig å få kjent patentet ugyldig.

I august 2003 vant et lite selskap, Eolas, fram med et søksmål mot Microsoft: Amerikansk rett avgjorde at Eolas hadde gyldig patent på alt som har med pluginn – «embedded program object» – i nettlesere å gjøre. Saken ble anlagt i 1999, og ble av bransjen betraktet som en kuriositet, inntil den overraskende ble avgjort i Microsofts disfavør.

Eolas ble tilkjent 521 millioner dollar i erstatning.

USAs patentkontor vinglet i saken: Det ble satt i gang en prosess som observatører antok ville føre til at patentet ble kjent ugyldig av patentkontoret selv, noe som i så fall også ville gjort kjennelsen i Eolas’ søksmål uten virkning: Det er ingen straff for å bryte et ugyldig patent.

I september 2005 ble patentet likevel kjent gyldig av USAs patentkontor, og Microsoft måtte endre måten Internet Explorer håndterer ActiveX. Dette fikk store ringvirkninger, fordi svært mange nettsteder, også i Norge, måtte endre måten de publiserte på.

Før helgen ble det kjent at patentkontoret har kommet med et utspill som kan gi Microsoft mulighet til omkamp.

Microsoft har nemlig selv søkt om å patentere den samme typen funksjonalitet som dekkes av Eolas-patentet. Ifølge Bloomberg News bruker søknaden de samme ord og vendinger som Eolas-patentet, og denne søknaden har patentkontoret nå innvilget.

Det innebærer at Eolas og Microsoft begge innehar gyldige og tilnærmet likelydende patenter på samme teknologi.

Selv ikke i USA kan en slik absurd situasjon vare over tid. Det skal være opp til patentkontoret selv å avgjøre hvem som får patentet til slutt.

Og etter det vil selvfølgelig omkampen fortsette i rettssystemet.

    Les også:

Til toppen