Microsoft finansierer norsk kryptoforskning

Etter samtaler med næringsminister Ansgar Gabrielsen sa Microsoft-sjef Steve Ballmer seg villig til å finansiere norsk kryptoforskning.

Etter samtaler med næringsminister Ansgar Gabrielsen sa Microsoft-sjef Steve Ballmer seg villig til å finansiere norsk kryptoforskning.

Som digi.no meldte i går, var hovedpoenget for møtet mellom Microsoft-sjef Steve Ballmer og næringsminister Ansgar Gabrielsen i Oslo i dag å underskrive en avtale som gjør Norge delaktig i programmet som gir regjeringer innsyn i kildekoden til Windows.

– Norge er en av de første som skriver under på en slik avtale, etter Kina, Russland, Nato, Taiwan og Storbritannia, poengterte Ballmer under et kort møte med pressen da han og Gabrielsen skrev under på avtalen.

På norsk initiativ, ble det også underskrevet en avtale som innebærer at Microsoft bidrar til uavhengig norsk forskning innen kryptering, nærmere bestemt PKI ("public key infrastructure") og digitale signaturer. Bidraget kommer i form av en treårig stipendiatstilling, knyttet til et eksisterende men ennå ikke bestemt norsk fagmiljø. Kostnaden kan anslås til i underkant av halvannen million kroner.

– De siste par årene har regjeringer verden over rettet et stadig sterkere fokus på informasjonssikkerhet, sa Ballmer. – De har gitt oss klare tilbakemeldinger om at de har behov for å kunne sjekke kildekode på selvstendig vis, før de kan la programvare inngå i følsomme sivile og militære systemer. Når det gjelder ting som digitale signaturer og dokumentformater som XML er det klart at regjeringer har en viktig rolle i å bidra til utviklingen av standarder. Dette er en prosess der vi mener det er viktig å delta, sammen med den norske regjeringen.

Ballmer frykter ikke signalene fra en rekke europeiske regjeringer om større interesse for Linux og applikasjoner under åpen kildekode.

– Alle er opptatt av å ha konkurranse, slik at man kan få god verdi til riktig pris. Vi merker at alle våre kunder er i ferd med å undersøke alternativer. Samtidig er det få som faktisk tar skritt for å bevege seg bort fra våre produkter.

Ellers skal samtalene mellom Gabrielsen og Ballmer ha dreid seg om generelle forhold og utviklingstendenser i bransjen og den internasjonale økonomien.

Ballmers øvrige program i Norge dreier seg om samtaler med utvalgte bedrifter, blant dem Telenor, DnB og Veritas, et møte i ettermiddag med sju statssekretærer – igjen med svært generell saksliste – og den norske lanseringen av Windows Server 2003 og tilhørende herligheter.

Til toppen