Microsoft finansierte rabatter med anti-Linux-fond

E-postlekkasjer avslører at Microsoft opprettet to fond for å finansiere spesielle rabatter med tanke på å styrke konkurransen mot Linux.

E-postlekkasjer avslører at Microsoft opprettet to fond for å finansiere spesielle rabatter med tanke på å styrke konkurransen mot Linux.

I en artikkel i International Herald Tribune, som også er gjengitt i dagens utgave av New York Times, brukes intern Microsoft-e-post som kilde for å avsløre to fond som ble brukt verden over for å avverge offentlige og private kunder fra å velge Linux og annen gratis programvare i stedet for Windows. (Se How Microsoft Warded Off Rival.)

Avisa viser blant annet til en e-post Microsofts daværende globale salgssjef Orlando Ayala til toppsjef Steve Ballmer og en rekke andre Microsoft-ledere, blant dem Europa-sjef Jean-Philippe Courtois, 16. juli i fjor. (Ayala ble i mars i år betrodd en annen strategisk viktig stilling, som sjef for satsingen på små og mellomstore bedrifter.) I e-posten gjør Ayala rede for opprettelsen av et spesielt fond som lokale avdelinger kunne bruke til å finansiere ekstraordinære rabatter for å oppnå spesielt viktige kontrakter innen det offentlige. Fondet gjaldt primært Windows og kontorapplikasjoner, og hadde spesiell brodd mot Linux. Ayala skrev i klartekst: "Under NO circumstances lose against Linux." Rabattene skulle gis i både utviklede land og i utviklingsland, med "initialt fokus" på Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten, India og Kina.

Et annet fond, beskrevet i en e-post fra en annen Microsoft-direktør, også datert juli 2002, ble brukt til å finansiere rabatter for konsulenttjenester knyttet særlig til installasjon av Windows-server i bedrifter. Dette fondet var på 180 millioner dollar for regnskapsåret fram til 30. juni 2003. 140 millioner dollar var øremerket fremme av Windows Server. Dette fondet må ses i lys av Linux' framgang innen bedriftsservere det siste året.

Det første fondets eksistens bekreftes av Microsofts Europa-sjef Jean-Philippe Courtois. Han sier til avisa at fondet er nødvendig i konkurransen om store kontrakter til regjeringer og innen utdanningssektoren. Han viser til at konkurrenter som Sun gir bort kontorprogramvare i konkurransen om offentlige kontrakter.

Avisa poengterer at dersom slike rabatter er gitt i Europa for å kapre offentlige kontrakter, kan de stride mot EUs konkurranseregler. EU har ennå ikke avsluttet sin etterforskning av Microsoft for mulige brudd på monopollovgivningen.

Avisa avslører ellers at Microsoft-sjefer uten kjendisfaktor gjerne utgir seg for å være uavhengige programvarekonsulenter eller OEM-representanter når de snakker med folk på tilstelninger som LinuxWorld der de har anledning til å snuse seg fram til de virkelige årsakene til motviljen mot Microsoft.

Til toppen