Microsoft firer minimalt i skoleforliket

Microsoft har gått med på to små justeringer av skoleforliket, men nekter å tilby kontanter slik at skolene kunne velge programvare fritt.

Det var en ny høring i går om det såkalte skoleforliket, der Microsoft kjøper seg fri fra et hundretalls private søksmål ved å gi datautstyr og programvare til de fattigste 14 prosent av amerikanske grunnskoler. Apple har skarpt kritisert forliket fordi det kan presse skoler til å velge Windows framfor Mac-maskiner, og har foreslått at Microsoft i stedet for å gi bort programvare, heller tilby en milliard dollar kontant.

Microsoft gikk med på to små endringer i forliket, slik at dommeren og ikke Microsoft sammen med saksøkernes advokater skal peke ut styret i stiftelsen som skal overse iverksettelsen av forliket, og slik at stiftelsens styre og ikke Microsoft skal avgjøre bruken av de 90 millioner dollar som er avsatt for opplæring av lærere.

De viktigste kravet til endring, at Microsoft må tilby kontanter i stedet for gratis programvare, ble avvist. Selskapet forsvarer seg med at et oppgjør i programvare i stedet for kontanter innebærer større verdioverføring til skolene, og at det finnes like mye Microsoft-programvare for Mac som for PC-er.

De over 200 innleverte skriftlige kommentarene til forliket, er ifølge Newsbytes preget av kritikk mot at Microsoft har for stor innflytelse over hvordan det skal iverksettes, i forhold til både utstyr og opplæringsmidler og -metoder.

Høringen fortsetter i dag. Dommeren har sagt han vil levere en kjennelse om hvorvidt forliket godkjennes eller ikke, innen midten av desember.

Til toppen