Microsoft fokuserer EU-striden på opphavsrett

Microsoft desavuerer nasjonalistiske sidesprang til fordel for siviliserte innspill om opphavsrett.

Hovedtrekkene i EU-kommisjonens avgjørelse i monopolsaken mot EU ble kjent mandag, to døgn før den formelle kunngjøringen. Microsofts ledende jurist i Europa, Horacio Gutierrez, kom med en uttalelse som nærmest tok avstand fra at EU overhodet befattet seg med amerikanske selskapers anliggende. Det amerikanske politiske miljøet, som allerede er preget av sin typiske hysteri i forkant av et presidentvalg, fulgte opp med primitiv antieuropeisk hets.

– EU har nå angrepet USAs myndighet direkte og vår økonomi allment. Amerikanske arbeidsplasser og økonomiske interesser er truet, sa senator Patty Murray i Microsofts hjemstat Washington. (Se kommentaren Microsoft spiller på USA-nasjonalisme mot EU.)

Senator Richard Lugar, leder for utenrikskomiteen i senatet, så på dommen som en verdenskatastrofe:

– Dette sammenbruddet i transatlantisk samarbeid vil få ringvirkninger til skade for handelsforholdet og de økonomiske forbindelsene mellom USA og EU. Kommisjonens handling vil merkes globalt, og utløse konflikter innen internasjonal konkurranserett.

Lederen for senatets republikanske flertall, Bill Frist, stemplet EU-dommen som "antiforbruker og antifornyelse", og sa den utgjør "det første skuddet" i "en ny handelskrig". Han kritiserte EU-kommisjonen for å undergrave monopolforliket i USA.

– Det kan ikke være tvil om at USAs regjering hadde rett til å ta ledelsen i denne saken. Microsoft er et amerikansk selskap, mange for ikke å si alle motpartene i EU-saken er amerikanske, og alle de relevante design-avgjørelsene fant sted i USA.

Med andre ord: Hvorfor i all verden skal europeerne blande seg opp i hva amerikanerne gjør?

Ti medlemmer av utenrikskomiteen i representantenes hus kom sammen for å utgi en tilsvarende uttalelse.

Da er det en trøst for resten av verden å se at Microsofts egne utspill etter dommen står i skarp kontrast til denne uhemmede amerikanske sjåvinismen.

Den interne e-posten fra Microsoft-sjef Steve Ballmer til de ansatte i Microsoft, sendt allerede 18. mars, det vil si før dommen ble offisielt kunngjort, anerkjenner EU-kommisjonens myndighet og uttrykker respekt for det gjensidige arbeidet for å forsøke å nå fram til et forlik.

– Til slutt var kommisjonen svært klar på at forliksbetingelsene vi foreslo var svært imøtekommende i forhold til deres krav. De sa faktisk at våre forslag løste sakens problemstillinger, men at de ønsket å gå utover de spesifikke uenighetene i denne saken, for å skape en presedens som kunne regulere vår rett til å legge nye egenskaper inn i framtidige utgave av Windows, skrev Ballmer.

Denne beskrivelsen svarer til konkurransekommissær Mario Montis uttalelser etter dommen. Ballmer la til at det var umulig å bli enige om en regel som kunne løse alle framtidige utvidelser av Windows.

– Dagens utvikling vil gi europeiske domstoler en anledning til å gi klare regler på dette punktet.

Ballmer understreket at Microsoft vil samarbeide nært med kommisjonen og europeiske regjeringer på alle mulige områder, og støtte opp om partnere og kunder i Europa.

Inntrykket som amerikanske medier gir av Microsofts taktikk framover, gjenspeiler nøyaktig det selskapets sjefjurist Brad Smith sa på pressekonferansen umiddelbart etter dommen. (Se referatet i artikkelen Microsoft lover å anke EU-dommen.) Det er å forklare ankeinstansen – Court of First Instance – at man ikke kan tvinge et selskap til å gi fra seg opphavsrettsbeskyttet åndsverk og forretningshemmeligheter uten at det juridiske grunnlaget for dette er avklart. Mer presist: Kan domstolen overlate myndigheten til slik tvang til EU-kommisjonen i en sak som den dømte har anket?

Svarer domstolen nei, må dommen om innsyn i Windows og pålegget om egen mediespillerfri euro-Windows utsettes. I dette perspektivet er boten uinteressant. Sannsynligvis kan ikke tiltakene settes i verk før 2009.

Smith karakteriserte EUs straffetiltak som "den bredest anlagte tvungne lisensieringen av åndsverk siden det europeiske fellesskapet ble grunnlagt."

Microsoft planlegger ellers å utfordre amerikanske myndigheter til å konkretisere bølgen av støtteuttalelser gjennom praktiske utspill. Smith mener regjeringen bør diskutere saken med EU, og også drøfte muligheten av å bringe den for verdens handelsorganisasjon WTO.

Wall Street Journal skriver at USAs minister for internasjonal handel, Robert Zoellick, gjentatte ganger har drøftet Microsoft-saken med sin motpart i EU, handelskommissær Pascal Lamy. Avisa refererer kilder i Zoellicks departement dit hen at det er tvilsomt om regjeringen er interessert i å engasjere seg i en strid med EU i denne saken, både direkte og innen WTO.

Den tøffe ordbruken til ledende amerikanske politikere ser med andre ord ut til å være beregnet på hjemmepublikumet. Det er synd at framtredende senatorer spiller på nasjonalistisk hevngjerrighet i stedet for å prøve å formidle til sine velgere en mer konstruktiv oppfatning av politiske realiteter og respekt for andre land og verdensdeler.

Les også: Steve Ballmers e-post til Microsoft-ansatte om EU-dommen.

Les mer om: