Microsoft forbereder flere nye sikkerhetsfikser

Microsoft skal utgi seks sikkerhetsbulletiner med tilhørende sikkerhetsfikser til selskapets programvare førstkommende tirsdag. Fire av bulletinene anses av Microsoft for å være kritiske.

Foreløpig informasjon om bulletinene viser at én av disse omhandler sikkerhetshull i Internet Explorer 6 og 7 - sistnevnte også i på Windows Vista. I tillegg vil de komme en eller flere kritiske sikkerhetsoppdateringer til Windows Mail i Windows Vista. Den samme bulletinen vil også omhandle sårbarheter i Outlook Express, men disse anses som mindre alvorlige enn sårbarhetene i Windows Mail.

De to øvrige kritiske sikkerhetsbulletinene vil berøre eldre Windows-utgaver enn Vista, men sårbarhetenes alvorlighetsgrad er ikke den samme for alle Windows-utgavene.

Det vil dessuten komme en sikkerhetsbulletin som berører Visio 2002 og 2003, i tillegg til en bulletin som kun er om moderat alvorlige sårbarheter i Windows Vista.

Mer informasjon finnes her.

Les mer om: