Microsoft forbi Oracle i online analyse

I sine nyeste anslag over markedsandeler innen online analytisk prosessering, sier The OLAP Report at Microsoft overraskende har vokst forbi Oracle.

The OLAP Report utgis av det britiske analyse- og konsulentselskapet Business Intelligence. Forfatterne understreker at flere forhold gjør markedet spesielt utfordrende å analysere. Det er ingen dominerende aktører, de har måttet utarbeide sin egen definisjon av hvilke produkter som konkurrerer, og de har måttet korrigere for bunting mellom OLAP-verktøy og andre varer. De har også måttet korrigere for forskjellen mellom salg til distributør og salg til sluttbruker, slik at tallene kan stå som likeverdige.

Det understrekes videre at anslagene for 2000 ikke er endelige, men vil presiseres i tiden framover.

Microsoft utgjør en spesiell utfordring, siden produktet "Analytical Services" bare distribueres integrert i SQL Server 7.0. Anslaget over Microsofts andel av OLAP-markedet bygger følgelig på en undersøkelse av hvor mye av SQL Server-omsetningen som går til online analytisk prosessering. Mange av de andre aktørene byr på tilsvarende analyseproblemer, også markedsleder Hyperion Solutions der forfatterne skjærer ut en del av selskapets samlede omsetning.


Rapporten definerer OLAP som verktøy for rask analyse av delt flerdimensjonal informasjon. På engelsk er dette forkortet til "FASMI" for "fast analysis of shared multidimensional information".

Det samlede markedet for OLAP-verktøy er anslått til en milliard dollar i 1996, til to milliarder dollar i 1998, og til tre milliarder dollar i 2000. Om utsiktene de kommende årene, heter det at den årlige veksten vil ligge rundt tjue prosent, og at markedet vil være på rundt fem milliarder dollar i 2003.

Microsofts inntreden på markedet i 1998 endret konkurransevilkårene, fordi brukerne fikk et lavprisalternativ. Det heter i rapporten at SQL Server gjør det langt bedre enn Microsofts øvrige produkter, og at stadig flere kunder gjør bruk av OLAP-verktøyet Analysis Services.

- Det som er slående, er at oppsiktsvekkende mange kjøper SQL Server for å få tak i Analysis Services... Mange kopler Microsofts OLAP-tjener direkte til databaser som Oracle og DB2, og bruker ikke SQL Server i det hele tatt, heter det videre.

I forhold til rangeringen i 1999, holder Hyperion seg i en overlegen tetposisjon, selv om rapporten avviser at selskapet skulle være "dominerende". Andelen har falt fra 23,0 prosent til 22,3 prosent. Dette er fortsatt nesten dobbelt som mye som nummer to, Cognos, som økte sin andel fra 11,1 prosent til 12,6 prosent.

Størst framgang i tetsjiktet har Microsoft, som øker markedsandelen fra 7,6 prosent til 11,7 prosent. Rapporten antar at Microsoft vil vokse forbi Cognos i 2001.

Oracle Corp har en beskjeden tilbakegang i markedsandel fra 11,4 prosent til 10,1 prosent. Det er nok til at selskapet forbigås av både Cognos og Microsoft. Rapporten forklarer at volumet av ferdige OLAP-applikasjoner har økt, mens verktøyet Express har tapt terreng hos dem som liker å lage sine applikasjoner selv. Den nye filosofien til Oracle er, som kjent, at det bør de heller ikke gjøre. Oracle mener kundene er mest tjent med å holde seg til standardapplikasjoner, og vil nok holde seg til dette budskapet, selv om det skulle gå på bekostning av formelle markedsandeler i OLAP-markedet.


På femte og sjette plass holder MicroStrategy og Business Objects med henholdsvis 9,2 prosent og 6,2 prosents andel. Begge har økt sine andeler de siste årene.

Blant aktørene som satser på forretningsanalyse men som samtidig taper terreng innen OLAP, nevner rapporten SAP, Computer Associates og Informix.

Til toppen